Zmiana terminu naboru wniosków w konkursie z Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

W związku z postulatami potencjalnych wnioskodawców, Zarząd Województwa Pomorskiego wydłużył termin składania wniosków w konkursie z Poddziałania 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) do 29.01.2016 roku.

 

Przedmiotowa zmiana Regulaminu Konkursu nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.  

 

Regulamin konkursu z dnia 29.12.2015