Szkolenie - występowanie pomocy publicznej dla projektów w działaniu 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Zapraszamy na szkolenie dotyczące występowania pomocy publicznej dla projektów w Działaniu 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

W czasie spotkania omówione zostaną:

  • warunki występowania pomocy publicznej,
  • zasady udzielania pomocy publicznej.

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2016 r. (czwartek) w sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 w godz. 11:00-13:50.


Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział".

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Program:

PROGRAM SZKOLENIA

10:30-11:00

Rejestracja uczestników

11:00-11:10 

Powitanie

11:10-12:30 

Warunki występowania pomocy publicznej w ramach projektów w  działaniu  8.4  Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

12:30-12:50 

Przerwa kawowa

12:50-13:20 

Zasady udzielania pomocy publicznej  na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

13:20-13:50 

Sesja pytań

 

Prezentacje ze szkolenia:

Pomoc publiczna w działaniu  8.4  Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach RPO WP 2014-2020