Nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektów w dziedzinie Infrastruktury społecznej

Uwaga! Nabór przedłużony do 26 lutego br.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poszukuje ekspertów, którzy ocenią wnioski składane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem oceny są projekty w dziedzinie infrastruktury społecznej. 

Poszukiwani są eksperci do oceny kryteriów techniczno-technologicznych i finansowo-ekonomicznych w ramach oceny wykonalności oraz do oceny strategicznej projektów.

Pełna treść ogłoszeń o naborach oraz wymagane dokumenty, w tym kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów, dostępne są na stronie RPO WP 2014-2020 w zakładce dotyczącej wyboru ekspertów.

Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiednie dokumenty do 5 lutego 2021 r. (nabory ekspertów dot. oceny projektów na etapie oceny wykonalności) lub do 19 lutego 2021 r. (nabór ekspertów dot. oceny projektów na etapie oceny strategicznej).