Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO WP 2014-2020

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (docx 148 KB)

Regulamin prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WP 2014-2020 (pdf 252 KB)

Lista dziedzin objętych Programem (pdf 218 KB)

 

Kontakt:

- Dziedziny nr 1 - 7 oraz 33-34 – p. Aldona Wilczyńska, tel. 58 326 82 57, e-mail: a.wilczynska@pomorskie.eu

- Dziedziny nr 8 – 32, 35 – p. Agata Mróz, tel. 58 326 81 88, e-mail: a.mroz@pomorskie.eu

 

Ogłoszenia archiwalne: 

 
 
Nabór kandydatów na ekspertów do oceny strategicznej projektów w dziedzinie Infrastruktura społeczna (pdf 285 KB) - nabór przedłużony do 26 lutego br. (nabór zakończony)

 

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny kryteriów formalnych i merytorycznych w dziedzinie kształcenie ustawiczne (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny kryteriów środowiskowych projektów w dziedzinie bioróżnorodności (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny kryteriów techniczno-technologicznych projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny kryteriów finansowo-ekonomicznych projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny kryteriów środowiskowych projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny kryteriów techniczno-technologicznych projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny kryteriów finansowo-ekonomicznych projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny kryteriów środowiskowych projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności rzeczowej projektów w dziedzinie E-Zdrowie (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności rzeczowej projektów w dziedzinie Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne i systemy zarządzania energią (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności projektów w dziedzinie Kształcenie zawodowe (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny strategicznej projektów w dziedzinie Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności rzeczowej projektów w dziedzinie Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach w obszarze technologie offshore (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności rzeczowej projektów w dziedzinie Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach w obszarze technologie interaktywne (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności rzeczowej projektów w dziedzinie Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach w obszarze technologie ekoefektywne (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności rzeczowej projektów w dziedzinie Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach w obszarze technologie medyczne (nabór zakończony)

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - z dnia 16.10.2015 (nabór zakończony)

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - z dnia.10.11.2015 (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności rzeczowej projektów w dziedzinie Infrastruktura drogowa (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności rzeczowej projektów w dziedzinie Efektywność energetyczna (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny strategicznej projektów w dziedzinie Efektywność energetyczna (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności rzeczowej projektów w dziedzinie Infrastruktura kolejowa (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny strategicznej projektów w dziedzinie Infrastruktura kolejowa (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny strategicznej projektów w dziedzinie Dziedzictwo kulturowe (nabór zakończony)
 

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności rzeczowej projektów w dziedzinie Infrastruktura kolejowa (nabór zakończony)
 

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności rzeczowej projektów w dziedzinie Transport miejski (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektów w dziedzinie Zdrowie na rynku pracy (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności rzeczowej projektów w dziedzinie Zasoby ochrony zdrowia (nabór zakończony)

Nabór kandydatów na ekspertów do oceny wykonalności finansowo-ekonomicznej projektów w dziedzinie Zasoby ochrony zdrowia (nabór zakończony)