Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3.

Wnioski można składać w terminie od 28 maja do 20 czerwca 2018 roku.   

Szczegółowe informacje o tym kto może składać wnioski oraz na co można otrzymać dofinansowanie dostępne są w : ogłoszeniu o naborze wniosków