Fundusze Europejskie na Pomorzu to #Realnarzeczywistość Kampania informacyjna

Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, każdy z nas korzysta z Funduszy Europejskich. Wyremontowane drogi, rozbudowane węzły przesiadkowe transportu publicznego, nowoczesne tramwaje, inwestycje w szpitalach
i szkołach, dotacje na start dla nowych przedsiębiorców, miejsca dla dzieci w przedszkolach, trasy rowerowe i wiele innych projektów – to wszystko inwestycje unijne, z których na co dzień korzystamy.

 

 

Od 10 września trwa kampania informacyjna dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). To unijny program realizowany na terenie Pomorza, który wdrażany jest przez samorząd województwa pomorskiego. Obecnie dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 realizowanych jest aż 1 464 projektów o łącznej wartości ponad 8,8 mld zł. Wartość dofinansowania wynosi ok. 6 mld zł.

Dzięki kampanii poznasz projekty, które są realizowane w Twoim regionie, mieście i dzielnicy.
A jest ich bardzo dużo i korzystasz z nich każdego dnia.
 

Weź udział w Konkursie Fotograficznym #Realna rzeczywistość

Zobacz 5 spotów video #Realnarzeczywistość

Zobacz 5 magazynów #Realnarzeczywistość
 

Gdzie zobaczysz lub usłyszysz kampanię #Realnarzeczywistość?
 

#Realnarzeczywistość w radiu

Od 24 września do 14 grudnia br. w 8 radiostacjach (Radio Gdańsk, Radio Eska, Radio Plus, Radio Kaszebe, Radio Złote Przeboje, Radio Weekend, Radio RMF MAXX, Radio RMF Trójmiasto) emitowane są spoty w ramach kampanii #Realnarzeczywistość. Emitowanych jest 5 różnych spotów radiowych 2 razy dziennie, od poniedziałku do piątku, w każdej z powyższych stacji radiowych, co łącznie daje 116 emisji.

Posłuchaj spotów:

Spot 1 #Realnarzeczywistość

Spot 2 #Realnarzeczywistość

Spot 3 #Realnarzeczywistość

Spot 4 #Realnarzeczywistość

Spot 5 #Realnarzeczywistość

 

#Realnarzeczywistość w PKM

Od 8 października na ekranach pociągach w PKM emitowanych jest 5 grafik w formie slideshow (reklama statyczna wyświetlana na ekranach wizyjnych PKM).
 

#Realnarzeczywistość na FB, Instagramie i Youtubie

Od 25 września 2018 br. możesz nas spotkać w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram – PomorskiewUnii). Publikujemy informacje o ciekawych projektach w twoim regionie, mieście czy Twojej najbliższej okolicy. Ogłosiliśmy też konkurs fotograficzny z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

Od 15 października br. wyemitujemy spoty filmowe na Facebook i YouTube – 5 spotów filmowych o długości 30 s. przedstawiających historie prawdziwych beneficjentów Funduszy Europejskich, mieszkańców województwa pomorskiego, którzy skorzystali ze środków unijnych i one zmieniły ich życie.

Zobacz 5 spotów video #Realnarzeczywistość

Do polubienia na FB smiley
 

#Realnarzeczywistość w skrzynkach pocztowych i miejscach publicznych

Do 15 października br. rozdystrybuowanych zostanie 300 tys. egzemplarzy Magazynu „Fundusze Europejskie – Realnarzeczywistość Pomorzan" do skrzynek pocztowych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast województwa pomorskiego. Magazyn będzie też dostępny w ważnych miejscach publicznych w dużych miastach regionu.

Zobacz 5 magazynów #Realnarzeczywistość