Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego co miesiąc publikuje Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który prezentuje konkretne osiągnięte już efekty realizacji programu.