Poniżej przedstawione zasady znakowania dotyczą projektów realizowanych ze środków dotacji udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Informacje o finansowaniu projektu powinny być podawane do publicznej wiadomości przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie są podejmowane w związku z jego realizacją. Standardowe oznaczenie wszelkich dokumentów związanych z projektem obejmuje cztery znaki graficzne i powinno być zgodne z zasadami określonymi w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020:
 

  • znak Fundusze Europejskie Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
     
  • znak Unii Europejskiej Fundusz Spójności,
     
  • znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
     
  • znak Ministerstwa Rozwoju.

 

Księga identyfikacji wizualnej

Logotypy


Przykładowe zestawienie znaków graficznych do oznaczenia dokumentacji i korespondencji:

monochrom

kolor