Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępne 1187 informacji ze wszystkich kategorii

Tomograf do walki z koronawirusem - dzięki środkom z UE

Data publikacji: 07.04.2020 | Kategorie: Koronawirus, Wiadomości

Komunikat dla beneficjentów realizujących zamówienia w projektach dofinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 06.04.2020 | Kategorie: Wydarzenia, Komunikaty, Media, Koronawirus, Wiadomości

Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 29 lutego 2020 r.)

Data publikacji: 26.03.2020 | Kategorie: Wiadomości

Anulowanie konkursów dla Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne oraz Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni

Data publikacji: 24.03.2020 | Kategorie: Nabory wniosków, Wydarzenia, Komunikaty, Media, Koronawirus, Wiadomości

Fundusze a koronawirus

Data publikacji: 23.03.2020 | Kategorie: Wiadomości

Zawieszenie konkursu z Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3

Data publikacji: 19.03.2020 | Kategorie: Nabory wniosków, Komunikaty, Koronawirus, Wiadomości

Komunikat dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS

Data publikacji: 17.03.2020 | Kategorie: Komunikaty, Media, Koronawirus, Wiadomości