Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępne 1035 informacji ze wszystkich kategorii

Konkurs „Fundusze w obiektywie”

Data publikacji: 16.02.2016

Planowane nabory w obszarze kształcenia zawodowego

Data publikacji: 11.02.2016 | Kategorie: Nabory wniosków

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 05.02.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty

Urząd bliżej unijnych wnioskodawców

Data publikacji: 20.01.2016

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Data publikacji: 19.01.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Informacja dotycząca konieczności weryfikacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Data publikacji: 18.01.2016 | Kategorie: Nabory wniosków, Prawo i dokumenty, Komunikaty

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 15.01.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Zakończono ocenę formalną wniosków o przyznanie dotacji na opracowanie programów rewitalizacji

Data publikacji: 11.01.2016 | Kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Obszary do objęcia programami rewitalizacji zostały zidentyfikowane

Data publikacji: 31.12.2015 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 22.12.2015

Wesołych Świąt!

Data publikacji: 21.12.2015

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia RDW

Data publikacji: 17.12.2015 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

Data publikacji: 16.12.2015 | Kategorie: Komunikaty

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 11.12.2015

Informacja dla wnioskodawców zgłaszających projekty do konkursów dla Działań 11.4, 8.3 i 10.2.1.

Data publikacji: 01.12.2015 | Kategorie: Nabory wniosków, Prawo i dokumenty, Komunikaty

Nowy Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2016 rok

Data publikacji: 30.11.2015 | Kategorie: Nabory wniosków, Prawo i dokumenty

Zmiana Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2015 rok

Data publikacji: 30.11.2015 | Kategorie: Nabory wniosków, Prawo i dokumenty

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 25.11.2015 | Kategorie: Prawo i dokumenty

Nowe regulaminy konkursów dla Działania 8.3 i Poddziałania 10.2.1

Data publikacji: 25.11.2015 | Kategorie: Nabory wniosków, Prawo i dokumenty, Komunikaty

Podpisano pierwsze umowy na dofinansowanie unijne dróg wojewódzkich

Data publikacji: 24.11.2015 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Nowe Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 16.11.2015 | Kategorie: Prawo i dokumenty

Nabór kandydatów na ekspertów technicznych w dziedzinie BIORÓŻNORODNOŚĆ

Data publikacji: 12.11.2015 | Kategorie: Komunikaty

Powołano Instytucję Pośredniczącą dedykowaną obsłudze przedsiębiorców

Data publikacji: 06.11.2015 | Kategorie: Wydarzenia, Komunikaty

Pomorskie za 10 lat oczami dzieci

Data publikacji: 04.11.2015 | Kategorie: Wydarzenia

Zapytanie ofertowe – emisja spotów w stacjach radiowych w woj. pomorskim

Data publikacji: 26.10.2015 | Kategorie: Komunikaty

Zapytanie ofertowe – kreacja i produkcja spotu radiowego

Data publikacji: 26.10.2015 | Kategorie: Komunikaty

Wręczenie decyzji o wyborze projektów do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 23.10.2015 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Data publikacji: 21.10.2015