Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępne 1035 informacji ze wszystkich kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 10.2.1.

Data publikacji: 06.06.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Zmiana regulaminu konkursu dla Działania 4.2 w ramach RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 02.06.2016 | Kategorie: Nabory wniosków

Wyłonienie wykonawcy na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego

Data publikacji: 31.05.2016 | Kategorie: Komunikaty

Seminarium edukacyjne "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" - ostatnie wolne miejsca!

Data publikacji: 31.05.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje

Przedłużony termin naboru kandydatów na ekspertów

Data publikacji: 30.05.2016 | Kategorie: Komunikaty

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa

Data publikacji: 24.05.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 17.05.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego

Data publikacji: 13.05.2016 | Kategorie: Komunikaty

Nabór kandydatów na ekspertów w ocenie projektów w ramach RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 11.05.2016 | Kategorie: Komunikaty

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 11.05.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty

Wolne stanowiska pracy w Departamencie Programów Regionalnych

Data publikacji: 09.05.2016 | Kategorie: Komunikaty

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego

Data publikacji: 06.05.2016 | Kategorie: Komunikaty

Wybrano nowe projekty pozakonkursowe w ramach Działania 9.3 RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 27.04.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Wolne stanowiska pracy w Departamencie Programów Regionalnych

Data publikacji: 26.04.2016 | Kategorie: Komunikaty

Atrakcje Komisji Europejskiej na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016

Data publikacji: 19.04.2016 | Kategorie: Wydarzenia

Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

Data publikacji: 19.04.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Data publikacji: 19.04.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Europa dla obywateli

Data publikacji: 18.04.2016

Instrukcja wypełniania załącznika nr 2.6 do wniosku o dofinansowanie dla Działania 11.3

Data publikacji: 14.04.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - strona wystartowała

Data publikacji: 06.04.2016 | Kategorie: Komunikaty

Podpisanie umowy IZ RPO WP z Centralnym Wodociągiem Żuławskim

Data publikacji: 06.04.2016 | Kategorie: Wydarzenia

Oddajemy głosy na pomorskie projekty - Top Inwestycje Komunalne

Data publikacji: 04.04.2016 | Kategorie: Wydarzenia

Nowy Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2016 rok

Data publikacji: 31.03.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty

Wybrano nowy projekt pozakonkursowy

Data publikacji: 31.03.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Dotacje na badania i rozwój – rusza nabór wniosków o dofinansowanie

Data publikacji: 31.03.2016 | Kategorie: Nabory wniosków

Zakładki tematyczne na portalu RPO WP 2014-2020: Ocena oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 31.03.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Nabór na projekty zintegrowane w ramach Poddziałania 3.3.1 i Działania 4.1.

Data publikacji: 30.03.2016 | Kategorie: Nabory wniosków

Współpraca IZ RPO WP z WFOŚiGW

Data publikacji: 30.03.2016 | Kategorie: Wydarzenia

Chronimy środowisko w pomorskim - 17 umów o dofinansowanie podpisanych

Data publikacji: 30.03.2016 | Kategorie: Wydarzenia

Zakładki tematyczne na portalu RPO WP 2014-2020: Projekty generujące dochód

Data publikacji: 24.03.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Umowy na przygotowanie programów rewitalizacji pomorskich miast podpisane

Data publikacji: 24.03.2016 | Kategorie: Wydarzenia

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno–Zawodowa

Data publikacji: 22.03.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Weź udział w spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych wnioskodawców Działania 4.2

Data publikacji: 18.03.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje

Wybrano nowe projekty pozakonkursowe w ramach RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 18.03.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Zakładki tematyczne na portalu RPO WP 2014-2020: Pomoc publiczna

Data publikacji: 17.03.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016

Data publikacji: 17.03.2016 | Kategorie: Wydarzenia

Prezentacje ze spotkania z Działania 9.1. Transport miejski

Data publikacji: 15.03.2016 | Kategorie: Komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu z Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 04.03.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 26.02.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty

Ogłoszenie wyników konkursu dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji

Data publikacji: 25.02.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Opublikowano Taryfikator korekt finansowych

Data publikacji: 25.02.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 24.02.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty

Nabór wniosków do nagrody RegioStars 2016

Data publikacji: 23.02.2016 | Kategorie: Wydarzenia