Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępne 1035 informacji ze wszystkich kategorii

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.2.

Data publikacji: 30.09.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Prezentacje ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałania 10.3.1. Odnawialne Źródła Energii

Data publikacji: 29.09.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Komunikaty

W grudniu ruszają nabory wniosków dla Poddziałania 10.3.1., Działania 11.1. oraz 11.2.

Data publikacji: 27.09.2016 | Kategorie: Nabory wniosków

Prezentacja ze szkolenia z wymierzania korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych, wrzesień 2016

Data publikacji: 23.09.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Komunikaty

Ponad 60 mln zł na tworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw w województwie pomorskim

Data publikacji: 23.09.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Wybrano kolejne projekty pozakonkursowe

Data publikacji: 20.09.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4.

Data publikacji: 19.09.2016 | Kategorie: Nabory wniosków

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 15.09.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 09.09.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty

Rozstrzygnięcie konkursu dla Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Data publikacji: 09.09.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

Data publikacji: 08.09.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

Data publikacji: 08.09.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Weź udział w indywidualnych konsultacjach dla potencjalnych wnioskodawców projektów w Podziałaniu 2.4.3

Data publikacji: 07.09.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Nabory wniosków

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 30.08.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty

Wybrano nowy projekt pozakonkursowy

Data publikacji: 18.08.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Przypominamy! Wydatkuj zgodnie z harmonogramem.

Data publikacji: 11.08.2016 | Kategorie: Komunikaty

Opublikowano nowe akty wykonawcze w związku z nowelizacją ustawy Pzp

Data publikacji: 28.07.2016 | Kategorie: Komunikaty

Prezentacja ze szkolenia z Prawa zamówień publicznych, Gdańsk, 26-28 lipca 2016 r.

Data publikacji: 28.07.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Data publikacji: 26.07.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Pomorskie liderem wdrażania środków unijnych

Data publikacji: 25.07.2016 | Kategorie: Wydarzenia, Komunikaty

Kolejny cykl szkoleń ze stosowania nowych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych już tej jesieni!

Data publikacji: 18.07.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Komunikaty

Opublikowano nowelizację ustawy Pzp

Data publikacji: 18.07.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Wybrano nowy projekt pozakonkursowy

Data publikacji: 12.07.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 07.07.2016 | Kategorie: Komunikaty

Wybrano nowy projekt pozakonkursowy

Data publikacji: 05.07.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie konkursów z Działania 2.3. Aktywność Eksportowa i 2.5. Inwestorzy zewnętrzni

Data publikacji: 28.06.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków

Zatrzymaj wodę w miejscu jej wystąpienia

Data publikacji: 24.06.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje

Konferencja: Gospodarka osadami ściekowymi w województwie pomorskim

Data publikacji: 24.06.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje

Komunikat Komisji Europejskiej wyjaśniający pojęcie pomocy publicznej

Data publikacji: 22.06.2016 | Kategorie: Komunikaty

Nowy Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2016 rok

Data publikacji: 16.06.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty