Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępne 1161 informacji ze wszystkich kategorii

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 26.02.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Wiadomości

Ogłoszenie wyników konkursu dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji

Data publikacji: 25.02.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości, Aktualności

Opublikowano Taryfikator korekt finansowych

Data publikacji: 25.02.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty, Wiadomości

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 24.02.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Wiadomości

Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania 6.1.2 dla Ośrodków Pomocy Społecznej

Data publikacji: 23.02.2016 | Kategorie: Wiadomości

Nabór wniosków do nagrody RegioStars 2016

Data publikacji: 23.02.2016 | Kategorie: Wydarzenia, Wiadomości

Konkurs „Fundusze w obiektywie”

Data publikacji: 16.02.2016 | Kategorie: Wiadomości

Prezentacje ze spotkania z Działania 3.1 Edukacja przedszkolna

Data publikacji: 12.02.2016 | Kategorie: Wiadomości

Planowane nabory w obszarze kształcenia zawodowego

Data publikacji: 11.02.2016 | Kategorie: Nabory wniosków, Wiadomości

Prezentacje ze spotkania z Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Data publikacji: 10.02.2016 | Kategorie: Wiadomości

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 05.02.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Wiadomości

Prezentacje ze spotkania z Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Data publikacji: 29.01.2016 | Kategorie: Wiadomości

Uwzględnianie zmian klimatu w dokumentacji projektu

Data publikacji: 28.01.2016 | Kategorie: Wiadomości

Urząd bliżej unijnych wnioskodawców

Data publikacji: 20.01.2016 | Kategorie: Wiadomości

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Data publikacji: 19.01.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty, Wiadomości

Informacja dotycząca konieczności weryfikacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Data publikacji: 18.01.2016 | Kategorie: Nabory wniosków, Prawo i dokumenty, Komunikaty, Wiadomości

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 15.01.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty, Wiadomości

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 13.01.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty, Wiadomości

Wykaz decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 3.3.2, 3.2.2, 6.3.3 RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 13.01.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Zakończono ocenę formalną wniosków o przyznanie dotacji na opracowanie programów rewitalizacji

Data publikacji: 11.01.2016 | Kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków, Wiadomości, Aktualności