Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępne 1161 informacji ze wszystkich kategorii

Rozstrzygnięcie drugiego konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa

Data publikacji: 24.05.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 17.05.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu z Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 17.05.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego

Data publikacji: 13.05.2016 | Kategorie: Komunikaty, Wiadomości

Nabór kandydatów na ekspertów w ocenie projektów w ramach RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 11.05.2016 | Kategorie: Komunikaty, Wiadomości

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 11.05.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Wiadomości

Prezentacje ze spotkania z Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

Data publikacji: 11.05.2016 | Kategorie: Wiadomości

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 06.05.2016 r. na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego

Data publikacji: 11.05.2016 | Kategorie: Komunikaty, Wiadomości

Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 3.1

Data publikacji: 09.05.2016 | Kategorie: Wiadomości

Wolne stanowiska pracy w Departamencie Programów Regionalnych

Data publikacji: 09.05.2016 | Kategorie: Komunikaty, Wiadomości

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego

Data publikacji: 06.05.2016 | Kategorie: Komunikaty, Wiadomości

Wybrano nowe projekty pozakonkursowe w ramach Działania 9.3 RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 27.04.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Wolne stanowiska pracy w Departamencie Programów Regionalnych

Data publikacji: 26.04.2016 | Kategorie: Komunikaty, Wiadomości

Nabór pracowników do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 21.04.2016 | Kategorie: Wiadomości

Prezentacje ze spotkania z Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej

Data publikacji: 21.04.2016 | Kategorie: Wiadomości

Prezentacje ze spotkania z Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej

Data publikacji: 21.04.2016 | Kategorie: Wiadomości

Atrakcje Komisji Europejskiej na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016

Data publikacji: 19.04.2016 | Kategorie: Wydarzenia, Wiadomości

Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

Data publikacji: 19.04.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty, Wiadomości

Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Data publikacji: 19.04.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty, Wiadomości

Europa dla obywateli

Data publikacji: 18.04.2016 | Kategorie: Wiadomości

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

Data publikacji: 15.04.2016 | Kategorie: Nabory wniosków, Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków

Data publikacji: 14.04.2016 | Kategorie: Wiadomości

Instrukcja wypełniania załącznika nr 2.6 do wniosku o dofinansowanie dla Działania 11.3

Data publikacji: 14.04.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty, Wiadomości