Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępne 1161 informacji ze wszystkich kategorii

Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” zrealizowany w ramach RPO WP 2007-2013 wśród finalistów RegioStars 2016!

Data publikacji: 08.07.2016 | Kategorie: Wydarzenia, Komunikaty, Wiadomości, Aktualności

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 07.07.2016 | Kategorie: Komunikaty, Wiadomości

Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 6.1.2.

Data publikacji: 05.07.2016 | Kategorie: Wiadomości

Wybrano nowy projekt pozakonkursowy

Data publikacji: 05.07.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursów z Działania 2.3. Aktywność Eksportowa i 2.5. Inwestorzy zewnętrzni

Data publikacji: 28.06.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Zatrzymaj wodę w miejscu jej wystąpienia

Data publikacji: 24.06.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Wiadomości

Konferencja: Gospodarka osadami ściekowymi w województwie pomorskim

Data publikacji: 24.06.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Wiadomości

Prezentacje ze szkolenia dot. występowania pomocy publicznej w projektach dla działania 8.4. w ramach RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 23.06.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Wiadomości

Zapytanie ofertowe na przygotowanie analizy dotyczącej zachowania trwałości projektu

Data publikacji: 22.06.2016 | Kategorie: Komunikaty, Wiadomości

Komunikat Komisji Europejskiej wyjaśniający pojęcie pomocy publicznej

Data publikacji: 22.06.2016 | Kategorie: Komunikaty, Wiadomości

Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 5.3

Data publikacji: 21.06.2016 | Kategorie: Wiadomości

Nowy Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2016 rok

Data publikacji: 16.06.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 10.2.1.

Data publikacji: 06.06.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Zmiana regulaminu konkursu dla Działania 4.2 w ramach RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 02.06.2016 | Kategorie: Nabory wniosków, Wiadomości

Wyłonienie wykonawcy na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego

Data publikacji: 31.05.2016 | Kategorie: Komunikaty, Wiadomości

Seminarium edukacyjne "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" - ostatnie wolne miejsca!

Data publikacji: 31.05.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Wiadomości, Aktualności

Przedłużony termin naboru kandydatów na ekspertów

Data publikacji: 30.05.2016 | Kategorie: Komunikaty, Wiadomości