Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępne 1161 informacji ze wszystkich kategorii

Zmiany w regulaminie konkursu 3.1 Edukacja przedszkolna

Data publikacji: 18.10.2016 | Kategorie: Wiadomości

Pomorskie niezmiennie liderem wdrażania środków unijnych

Data publikacji: 17.10.2016 | Kategorie: Wydarzenia, Wiadomości

RegioStars 2016 zdobyte! Zwycięstwo pomorskiego projektu!

Data publikacji: 11.10.2016 | Kategorie: Wydarzenia, Wiadomości, Aktualności

Podpisanie umów z wnioskodawcami Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 05.10.2016 | Kategorie: Wydarzenia, Wiadomości

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.2.

Data publikacji: 30.09.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Prezentacje ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałania 10.3.1. Odnawialne Źródła Energii

Data publikacji: 29.09.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Komunikaty, Wiadomości

W grudniu ruszają nabory wniosków dla Poddziałania 10.3.1., Działania 11.1. oraz 11.2.

Data publikacji: 27.09.2016 | Kategorie: Nabory wniosków, Wiadomości

Prezentacja ze szkolenia z wymierzania korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych, wrzesień 2016

Data publikacji: 23.09.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Komunikaty, Wiadomości

Ponad 60 mln zł na tworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw w województwie pomorskim

Data publikacji: 23.09.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Wybrano kolejne projekty pozakonkursowe

Data publikacji: 20.09.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4.

Data publikacji: 19.09.2016 | Kategorie: Nabory wniosków, Wiadomości

Zmiana Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 15.09.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Wiadomości

Wydłużenie oceny wykonalności dla projektów złożonych w ramach konkursu w Poddziałaniu 2.2.1 RPO WP 2014 - 2020

Data publikacji: 13.09.2016 | Kategorie: Nabory wniosków, Komunikaty, Wiadomości

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 09.09.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu dla Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Data publikacji: 09.09.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

Data publikacji: 08.09.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

Data publikacji: 08.09.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Weź udział w indywidualnych konsultacjach dla potencjalnych wnioskodawców projektów w Podziałaniu 2.4.3

Data publikacji: 07.09.2016 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Nabory wniosków, Wiadomości