Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępne 1161 informacji ze wszystkich kategorii

Konkurs dla Poddziałania 9.1.2. Transport Miejski w ramach RPO WP 2014-2020 rozstrzygnięty!

Data publikacji: 15.11.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Działanie 11.4 - informacja w sprawie konkursu

Data publikacji: 15.11.2016 | Kategorie: Nabory wniosków, Komunikaty, Wiadomości

Ponad 103 mln na rozwój edukacji przedszkolnej w województwie pomorskim

Data publikacji: 14.11.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Zmiana regulaminu konkursu 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Data publikacji: 14.11.2016 | Kategorie: Wiadomości

Odważ się sięgnąć po fundusze europejskie. Przyjdź na spotkania informacyjne

Data publikacji: 13.11.2016 | Kategorie: Wydarzenia, Wiadomości

Rozstrzygnięcie konkursu z Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

Data publikacji: 10.11.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.1.

Data publikacji: 10.11.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Partnerstwo w projekcie - o tym trzeba pamiętać

Data publikacji: 09.11.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty, Wiadomości

Zmiany w regulamine konkursu 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

Data publikacji: 08.11.2016 | Kategorie: Wiadomości

Bezpłatne wsparcie w aplikowaniu o środki unijne - pomoc WFOŚiGW w Gdańsku

Data publikacji: 08.11.2016 | Kategorie: Komunikaty, Wiadomości

Prezentacje ze spotkania z Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne

Data publikacji: 07.11.2016 | Kategorie: Wiadomości

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.1.

Data publikacji: 04.11.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.1.1.

Data publikacji: 04.11.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w Słupskim Ośrodku Akademickim

Data publikacji: 03.11.2016 | Kategorie: Wydarzenia, Wiadomości

Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana

Data publikacji: 03.11.2016 | Kategorie: Wydarzenia, Wiadomości

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2017

Data publikacji: 03.11.2016 | Kategorie: Wydarzenia, Wiadomości

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.2.1.

Data publikacji: 27.10.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Dni Otwarte Funduszy Europejskich najlepszą europejską kampanią publiczną roku 2016!

Data publikacji: 21.10.2016 | Kategorie: Wydarzenia, Wiadomości

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Data publikacji: 20.10.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Wiadomości

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.3.1.

Data publikacji: 20.10.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości

Narzędzie do monitorowania wskaźników ADU_EFS

Data publikacji: 18.10.2016 | Kategorie: Wiadomości

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno

Data publikacji: 18.10.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków, Wiadomości