Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępne 980 informacji ze wszystkich kategorii

Zakładki tematyczne na portalu RPO WP 2014-2020: Ocena oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 31.03.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Nabór na projekty zintegrowane w ramach Poddziałania 3.3.1 i Działania 4.1.

Data publikacji: 30.03.2016 | Kategorie: Nabory wniosków

Współpraca IZ RPO WP z WFOŚiGW

Data publikacji: 30.03.2016 | Kategorie: Wydarzenia

Chronimy środowisko w pomorskim - 17 umów o dofinansowanie podpisanych

Data publikacji: 30.03.2016 | Kategorie: Wydarzenia

Zakładki tematyczne na portalu RPO WP 2014-2020: Projekty generujące dochód

Data publikacji: 24.03.2016 | Kategorie: Prawo i dokumenty, Komunikaty

Umowy na przygotowanie programów rewitalizacji pomorskich miast podpisane

Data publikacji: 24.03.2016 | Kategorie: Wydarzenia

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno–Zawodowa

Data publikacji: 22.03.2016 | Kategorie: Wyniki naborów wniosków