Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępne 1144 informacji ze wszystkich kategorii

Wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy w zakresie zdrowia na rynku pracy

Data publikacji: 29.08.2019 | Kategorie: Wiadomości

Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 31 lipca 2019 r.)

Data publikacji: 29.08.2019 | Kategorie: Wiadomości

Zaproszenie na konferencję „Pomorze równych szans. Wsparcie rodziny, seniorów i osób z niepełnosprawnościami w ramach RPO WP 2014-2020"

Data publikacji: 28.08.2019 | Kategorie: Szkolenia i konferencje, Wydarzenia, Komunikaty, Wiadomości

Wybrano do dofinansowania Projekt Pomocy Technicznej na 2020 rok.

Data publikacji: 12.08.2019 | Kategorie: Wiadomości

Redukcja emisji. Kolejne projekty otrzymają dofinansowanie unijne!

Data publikacji: 02.08.2019 | Kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków, Wydarzenia, Wiadomości

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 (z 18 lipca 2019 r.)

Data publikacji: 19.07.2019 | Kategorie: Wiadomości