W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze względu na okres niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 18 lipca 2019 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę nr Nr 719/62/19 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2019 rok.

Załączniki:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2019 rok (z 18.07.2019 r.)

pdf 644 KB

Rejestr zmian

pdf 736 KB

Uchwała

pdf 372 KB