Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego kolejne dwa projekty otrzymały wsparcie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pierwszy to rozbudowa Akwarium Gdyńskiego, w którym ma powstać 13 nowych zbiorników ekspozycyjnych. Drugi dotyczy edukacji ekologicznej mieszkańców pomorskich wsi. Umowy o dofinansowanie z przyszłymi beneficjentami podpisali marszałkowie województwa pomorskiego, Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

 


Pierwszą umowę dotyczącą rozbudowy Akwarium Gdyńskiego podpisali członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Dyrektor Naczelny Morskiego Instytutu Badawczego, Pan Piotr Margoński. Fot. Marcin Szumny

 

Rozbudowa Akwarium w Gdyni

Przedmiotem projektu będzie rozbudowa istniejącej ścieżki edukacyjnej o nowych 13 zbiorników ekspozycyjnych. Planuje się stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni edukacyjnej, w której poprzez poznanie, indywidualny kontakt oraz organizowane aktywności, odwiedzający Akwarium będą mogli poznać tajemniczy świat morskich zwierząt i roślin. Edukacja ekologiczna zwiększy świadomość i wrażliwość mieszkańców oraz turystów na problematykę ochrony środowiska, w szczególności ochrony zagrożonych gatunków.

 


Wizualizacje: Akwarium Gdyńskie/Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

Wartość projektu to 16,5 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 8,9 mln zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szacuje się, że dzięki realizacji projektu liczba osób odwiedzających Gdyńskie Akwarium zwiększy się do 500 tys. osób w ciągu roku. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2021 roku.

Na wsi o ekologii

Drugi Projekt to różnorodny program aktywnej edukacji ekologicznej z elementami kampanii promocyjnej skierowany do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich w województwie pomorskim, w szczególności rolników, uczniów szkół rolniczych oraz urzędników jednostek samorządu terytorialnego. Celem projektu jest uświadomienie odbiorcom bezcennych korzyści, jakie czerpiemy z otaczającej przyrody i wzrost poczucia osobistej odpowiedzialności za jej ochronę. Zaplanowane działania edukacyjne skierowane będą zarówno do specjalistów, którzy zawodowo związani są z rolnictwem, m.in. rolników, doradców rolniczych oraz uczniów szkół rolniczych, jak i do ogółu mieszkańców wsi. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń, wydawanie publikacji, stoiska edukacyjne na imprezach plenerowych, stworzenie portalu i aplikacji mobilnej.

 


Umowę na dofinansowanie drugiego projektu podpisali członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego i prezes Fundacji Ziemia i Ludzie Pan Michał Skoczeń. Fot. Marcin Szumny

 

Wartość projektu to 1,3 mln zł, a dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 885 tys. zł. Szacuje się, że odbiorcami kampanii edukacyjnej będzie 50 tys. osób. Projekt zostanie zrealizowany do końca marca 2022 r.

Marcin Twardokus