Zarząd Województwa Pomorskiego wykorzystuje dogodny moment, by dzięki korzystnym różnicom kursowym między walutą euro a złotym, przekazać dodatkowe miliony z Unii na inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie w formie dodatkowych środków na realizowane już projekty lub na sfinansowanie nowych inwestycji otrzyma aż 56 projektów, a kwota wsparcia wyniesie ponad 78,8 mln zł.

- Z jednej strony wykorzystujmy dogodny moment kursowy, z drugiej – szybko i skutecznie rozwiązujemy palący problem – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. W wielu gminach realizacja ważnych dla mieszkańców projektów musiała być wstrzymana, gdyż obecna bardzo dobra koniunktura na rynku powoduje, że koszty realizacji inwestycji były zbyt wysokie. Często szacunki inwestycji, robione kilka lat temu na potrzeby konkursu na dotacje, mocno różnią się od ostatecznych kwot wymaganych obecnie przez Wykonawców. To jest najlepszy moment, by dzięki korzystnym różnicom kursowym między walutą euro a złotym, w budżecie Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego pozyskać na inwestycje dodatkowe prawie 80 mln zł. Chcemy je sprawnie i efektywnie wykorzystać. Podpisujemy aneksy do umów i przekazujemy beneficjentom dodatkowe środki unijne. Dzięki temu, mamy taką nadzieję, gminy będą miały wystarczającą ilość środków, by rozpocząć lub dokończyć wiele bardzo ważnych inwestycji finansowanych ze środków unijnych" – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Kto otrzyma dodatkowe środki?

Chodzi głównie o inwestycje publiczne. Wsparcie otrzymają projekty ważne dla mieszkańców, np. dotyczące rozwoju transportu, ale także te, które dla pomorskich gmin są źródłem oszczędności – jak modernizacja energetyczna budynków publicznych.

Dodatkowe środki zwiększą budżety inwestycji dotyczących:

 • rozwoju węzłów przesiadkowych transportu publicznego – łącznie 50,7 mln zł dodatkowych środków dla 13 projektów, dotyczących przebudowy węzłów integracyjnych m.in. w: Gdańsku (dodatkowo ponad 17,1 mln zł), Gdyni (14,6 mln zł), Sopocie (4,4 mln zł), Lęborku (3,5 mln zł)   Ustce (6 mln zł) i 8 innych miejscowościach regionu,

 • kompleksowych termomodernizacji energetycznych budynków publicznych – łącznie 13,3 mln zł dodatkowych środków dla 33 projektów. Inwestycje są realizowane m.in. przez Gminę Nowy Dwór Gdański (dodatkowo ponad 108,5 tys. zł), Wejherowo (215,3 tys. zł), Tczew (464,2 tys. zł) i ponad 30 innych pomorskich jednostek samorządu terytorialnego,

 • rewitalizacji dzielnic miast – łącznie 7,3 mln zł dodatkowych środków dla 6 projektów dotyczących rewitalizacji miast, m.in. Czerska (dodatkowo 4,6 mln zł) i Wejherowa (1,6 mln zł). Ponadto wsparcie otrzymają miasta: Tczew (540 tys. zł), Rumia (248,1 tys. zł) i Żukowo (238,4 tys. zł),

 • projekty dotyczące ochrony zdrowia – utworzenie Centrum Geriatrii w Sopocie (dodatkowo ponad 286 tys. zł) oraz projekt dotyczący zakupu 4 mammobusów (dodatkowo 4,3 mln zł),

 • rozwój infrastruktury Politechniki Gdańskiej – ponad 665 tys. zł,

 • rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Gdyni – dodatkowo ponad 2,2 mln zł.

Wśród tych inwestycji są 3 projekty, które w konkursie na dotacje nie otrzymały dofinansowania
z powodu braku wystarczających środków w budżecie naboru wniosków. Obecnie decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego otrzymają one dotacje. Chodzi o projekty:

 • „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz w gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - element "wyspy energetycznej"/ Miasteckiego Klastra Energii" – realizowany przez Gminę Miastko. Wartość przyznanego dofinansowania
  dla tej inwestycji to prawie 9 mln zł,

 • „Zakup czterech mammobusów wyposażonych w zaawansowane mammografy cyfrowe przez Geneva Trust Polska Sp. z o.o. w Gdańsku" – realizowany przez Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Wartość przyznanego dofinansowania dla tej inwestycji to prawie 4,3 mln zł,

 • „Rewitalizacja części miasta Czersk" – realizowany przez Gminę Czersk (wsparcie na inwestycje „twarde" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Wartość przyznanego dofinansowania dla tej inwestycji to prawie 3,1 mln zł,

 • „Rewitalizacja części miasta Czersk" – realizowany przez Gminę Czersk (wsparcie na inwestycje „miękkie" z Europejskiego Funduszu Społecznego). Wartość przyznanego dofinansowania dla tej inwestycji to prawie 1,5 mln zł.

Od 1 do 4 października oraz 10 października br. członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego będą oficjalnie wręczać władzom pomorskich gmin aneksy zwiększające dofinansowanie projektów lub podpisywać umowy na dofinansowanie z RPO WP 2014-2020. Na wydarzenia zapraszamy w szczególności media lokalne.

Szczegółowe informacje, w tym terminy i miejsca wydarzeń, dotyczące uroczystego wręczenia decyzji, zostaną podane Państwu do wiadomości w najbliższych dniach przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Marcin Twardokus