Jeśli masz pomysł na biznes, warto postarać się o środki unijne, które pomogą Ci wystartować. 

Zarząd Województwa Pomorskiego 21 kwietnia br. wybrał do dofinansowania 12 projektów  w ramach, których będzie można strać się o dotacje na utworzenie mikroprzedsiębiorstwa. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolą aż 577 osobom otrzymać pieniądze na podjęcie działalności gospodarczej. Każda taka bezzwrotna dotacja to dokładnie 23 050 złotych.

Poza wsparciem finansowym, będzie można korzystać także ze szkoleń, porad przy prowadzeniu firmy oraz wsparcia pomostowego na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących.

Lista projektów wybranych do dofinansowania