11 czerwca 2021 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/21.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 12 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 17 138 569,41  zł, co stanowi 153,35 % dostępnej alokacji.