We wtorek 2 marca br., marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali aneksy, na mocy których pomorskie placówki medyczne otrzymają dodatkowe środki na walkę z COVID-19.

Podczas wydarzenia przedstawicielom beneficjentów wręczone zostały symboliczne czeki z informacją o wysokości dofinansowania.

Dodatkowe środki pochodzą z funduszy europejskich dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki nim zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt do diagnostyki wirusa SARS-Cov-2 oraz opieki nad chorymi. Wykonane również zostaną niezbędne prace remontowe i budowlane.

I.    Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na projekt pt. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum" na walkę z pandemią Covid-19 otrzyma dodatkowo niemal 2,2 mln zł, które trafią do:

 

 

1.    Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. otrzyma 750 tys. zł, z których zakupione zostaną m.in. łóżka, w tym łóżka OIOM wraz z materacami, autoklaw (urządzenie przeznaczone do sterylizacji narzędzi), wykonane zostanie izolatorium, izolatki na Oddziale Chorób Wewnętrznych i na Oddziale Chirurgii Ogólnej.
2.    EMC Szpitale – Szpital Zdrowie w Kwidzynie otrzyma 900 tys. zł, które przeznaczone zostaną na zakup aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, aparatu do znieczulenia, aparatu RTG, a także diatermii chirurgicznej, materacy lub innych urządzeń do aktywnej regulacji temperatury pacjenta, materacy p/odleżynowych, pomp strzykawkowych i pomp PCA (leczenie bólu) i zbiornika tlenowego – skraplacz zewnętrzny do instalacji tlenowej.
3.    Szpitali Polskich S.A. – Szpital Polski w Sztumie otrzyma 520 tys. zł., z których zakupione będą aparaty do EKG, defibrylatory z wyposażeniem, diatermia, dozowniki do tlenu, kardiomonitory, pompy infuzyjne, ssaki mobilne lub ścienne, szafki i regały na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków, worki ambu wraz z wyposażeniem, wózki anestezjologiczne, wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, zestaw do intubacji, zamontowane zostaną też listwy i urządzenia montażowe wokół stanowisk intensywnej terapii oraz umywalki medyczne i armatura medyczna.

Lider i Partnerzy projektu w maju 2020 r. otrzymali 2,9 mln zł na zakup środków ochrony osobistej  i środków dezynfekcyjnych.

 

II.    SPSZOZ w Lęborku na projekt pt. „Poprawa  dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii  w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku" otrzyma dodatkowo 700 tys. zł na walkę z pandemią. Środki te trafią do:

 

 

1.    SPSZOZ w Lęborku otrzyma dodatkowo 200 tys. zł, z których zakupi 4 kardiomonitory
i kolumnę endoskopową – tor wizyjny.
2.    Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach otrzyma 500 tys. zł., które przeznaczone zostaną na zakup aparatów USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, bronchoskopu i defibrylatora z wyposażeniem.

W maju 2020 r. Lider i Partner projektu otrzymali 1,6 mln zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.    

                                                                                                                                                                            

III.    Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. otrzyma dodatkowo 200 tys. zł na projekt pt. „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych, skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o." Środki te trafią do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim i pozwolą na remont Izby Przyjęć i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby wynikające z sytuacji epidemicznej.
To już kolejne środki dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. W maju 2020 r. otrzymał 450 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, a w grudniu 2020 r. za prawie 400 tys. zł na niezbędny sprzęt medyczny i wyposażenie. Dodatkowo, Szpital w Prabutach w maju 2020 r. otrzymał 600 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, następnie w grudniu 2020 r. za ponad 5 mln zł m.in. na zakup tomografu komputerowego, aparatów EKG, USG i RTG, łóżek, a także na dostosowanie pomieszczenia Izby Przyjęć, Oddziału chorób płuc i Oddziału pulmonologii  w celu utworzenia izolatek dla osób z podejrzeniem zakażenia Covid-19. Szpital zakupi 100 namiotów barierowych i 2 komory izolacyjne do transportu pacjenta oraz zamrażarkę do przechowywania szczepionek.

 

 

IV.    Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. na projekt pt. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o." otrzyma dodatkowe wsparcie na walkę z pandemią Covid-19 w wysokości 336 tys. zł, które przeznaczone zostaną na utworzenie 3 izolatek na oddziałach szpitalnych oraz wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla rodziców małych dzieci.
Szpital w maju 2020 r. otrzymał 600 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. W grudniu 2020 r. blisko 2,6 mln zł przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 oraz opieki nad chorymi, aparatury medycznej, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

 

 

V.    Szpital Pucki Sp. z o.o. na projekt pt. „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych" otrzyma dodatkowe wsparcie na walkę z pandemią Covid-19 w wysokości 1.330.000,00 zł. Dzięki dotacji zakupione zostaną m.in.: aparaty RTG, kolumna endoskopowa – tor wizyjny, łóżka, materace, wózki anestezjologiczne, meble, umywalki i armatura medyczna, wyposażenie laboratorium, m.in.: chłodnia i zamrażarka laboratoryjna oraz lampa UV przepływowa.

W ubiegłym roku Szpital w Pucku otrzymał 400 tys.zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.       

 

                                                                                                                                                                              

VI.    Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. na projekt pt. „Wyrównanie dostępu do usług zdrowotnych poprzez kompleksowość opieki nad pacjentem Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach świadczeń stacjonarnych szpitalnych" otrzyma dodatkowo 700 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakup tomografu komputerowego.

Szpital w Bytowie w maju 2020 r. otrzymał 600 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

                                                                              

VII.    Projekt Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach pt. „Poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej" dodatkowo otrzyma 900 tys. zł na walkę z Covid-19. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zakup tomografu komputerowego z kompletnym wyposażeniem.

Szpital w Chojnicach w maju 2020 r. otrzymał 1 mln zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.         

 

                                                                                                                                                                          

VIII.    Powiat Człuchowski na projekt pt. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie" otrzyma 120 tys. zł dodatkowego wsparcia na walkę z pandemią. Ze środków tych zakupione zostaną łóżka z materacami (lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta).

Szpital w Człuchowie w maju ubiegłego roku otrzymał 600 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.   

                                                                                                                                                                                 

 

IX.    Na projekt Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. pt. „Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o." przekazanych zostanie dodatkowo 900 tys. zł. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zakup tomografu komputerowego.

Szpital w Miastku w maju 2020 r. otrzymał 600 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

 

fot. UMWP/DPR

Monika Grochulska
Referat Informacji DPR