30 czerwca 2020 roku zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/20.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 72 wnioski (w tym 2 po terminie) na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 69 035 113,51 , co stanowi 155,32% dostępnej alokacji.