Departament Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku prowadzi obecnie nabór na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Koordynacji (zespół ds. procedur, audytów i kontroli systemowej) - oferta nr 65/21.

 

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 65/21" w terminie do 15 października 2021 r. do godz. 15:45
   

Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

Jeśli spełniasz wymagania określone w ogłoszeniach - nie zwlekaj i złóż ofertę!