W związku z korzystnym kursem EURO w stosunku do PLN w listopadzie 2020 roku, 19 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o przyznaniu części dostępnych środków dla Gminy Przywidz dla projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz".
W piątek 11 grudnia br. marszałek Wiesław Byczkowski wręczył przedstawicielom Gminy Przywidz symboliczny czek z informacją o przyznanym dofinansowaniu.
 

 

fot. UG Przywidz

 

Dodatkowe dofinansowanie w wysokości 3 142 988,88 PLN przyznano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020 w ramach działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa.
Przedmiotem projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz. W ramach inwestycji zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej  w m. Piekło Dolne i likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Przywidz. Przewidziano też budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz etap III- Gromadzin, Jodłowno i Marszewska Góra.
Dzięki tej inwestycji z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków skorzysta 380 osób, wybudowanych zostanie 26,70  km sieci sanitarnej. Projekt zrealizowany zostanie do grudnia 2021 roku. Całkowita wartość projektu to 34 047 296,40 zł.

 

fot. przywidz.pl

 

Przypomnijmy, że to jeden z projektów realizowanych w ramach osi 11. Jak wynika z Raportu z realizacji RPO WP 2014-2020 do końca października br. podpisano 121 umów na łączną kwotę dofinansowania 513 880 726 zł. W ramach projektów powstało m.in. 165 km kanalizacji sanitarnej, 92 km nowych lub odnowionych szlaków turystycznych. Zachęcamy do lektury Raportu.
 

Monika Grochulska