Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska podpisali aneks zwiększający wysokość unijnego dofinansowania dla projektu rozbudowy i przebudowy portu w Pucku. Dodatkowe środki, w wysokości łącznie prawie 2,3 mln zł, pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 


Fot. Martyna Sawicka/UMWP

 

Zarząd Województwa Pomorskiego wsparł realizację projektu dodatkowymi środkami unijnymi w odpowiedzi na prośbę miasta, które wskazało m.in. wzrost kosztów realizacji inwestycji w stosunku do wstępnych szacunków przygotowanych na etapie składania wniosku o dofinansowanie.  Ostatecznie, po udzieleniu przez ZWP dodatkowych środków, całkowita wartość projektu wynosi 32,8 mln zł, a dofinansowanie unijne – 22,3 mln zł.

 


Fot. Martyna Sawicka/UMWP

 

„Rozbudowa przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I"

Dzięki przebudowie portu zwiększy się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych.  Cześć inwestycji objęta unijnym dofinansowaniem obejmować będzie: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o dł. 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Inwestycja pozytywnie wpłynie na aktywizację gospodarczą miasta a ponadto zapewnieni całoroczną ofertę turystyczną i zwiększy jej atrakcyjność.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2023 r.

 

Marcin Twardokus, Departament Programów Regionalnych, Referat Informacji