Otwarto kolejny projekt RPO WP 2014-2020. Dzięki inwestycji Uniwersytetu Gdańskiego studenci będą mogli skorzystać z „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej". W uroczystym otwarciu projektu wzięli udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej Karolina Tilman oraz Krzysztof Dzięcielak.

 


 

Do użytku przekazana została unikatowa i innowatorska w skali kraju inwestycja: „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej. Laboratorium zlokalizowane jest w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i zostało przygotowane dla studentów kierunków o profilu praktycznym. Nowe wyposażenie laboratorium stanowi profesjonalny, najnowocześniejszy z dostępnych na rynku sprzęt telewizyjny. Pracownicy i studenci będą mieli do dyspozycji także studio emisyjne ze scenografią wirtualną i rzeczywistą, nowoczesną reżyserkę i montaż. Możliwości laboratorium pozwalają nie tylko rejestrować i montować programy telewizyjne, ale także realizować transmisje „na żywo" do Internetu.
 


 

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to blisko 5,2 mln zł. Uniwersytet otrzymał finansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 4,4 mln zł.

Marcin Twardokus