W środę 13 lipca br. podpisane zostały umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 13.2 Ochrona zdrowia – REACT-EU. Dofinansowanie przyznane na realizację projektów to łącznie 20 mln zł, a środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podczas uroczystości przedstawicielom Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. oraz Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. wręczone zostały pamiątkowe czeki z informacją o wysokości unijnego dofinansowania.  

  1. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. otrzyma 11 mln zł na realizację projektu pt. Dostosowanie infrastruktury i sprzętu do możliwości realizowania wysokojakościowej obsługi pacjentów wymagających rehabilitacji, również w zakresie rehabilitacji powikłań
    po chorobie COVID-19.  
    Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do wysokojakościowych usług rehabilitacyjnych w województwie pomorskim, również w zakresie rehabilitacji pacjentów z powikłaniami po chorobie COVID-19. Przedmiotem projektu jest dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Ambulatorium - Zakładu Rehabilitacji w Kościerzynie wraz z zamiejscowym Działem Fizjoterapii w Dzierżążnie na poczet realizacji potrzeb rehabilitacyjnych mieszkańców województwa pomorskiego. Projekt zakłada dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku warsztatowo-magazynowym na potrzeby Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, dostosowanie i adaptację pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji z zamiejscowym Działem Fizjoterapii w Dzierżążnie oraz wyposażenie obu lokalizacji Szpitala w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny m.in. 8 bieżni rehabilitacyjnych, 4 szt. sprzętu do ćwiczeń metodą NEURAC z osprzętem, 3 szyny ruchu biernego kończyn dolnych, 6 wirówek kończyn (dolnych i górnych w tym z masażem wirowym kolana oraz z możliwością masażu kręgosłupa L-S), 4 aparaty do elektroterapii i terapii kombinowanej, 8 pakietów stołów rehabilitacyjnych z elektryczną zmianą wysokości, a także 2 aparaty do krioterapii ciekłym azotem, aparat wielofunkcyjny do fizykoterapii i 2 rowery rehabilitacyjne. Projekt będzie realizowany do grudnia 2023 roku.
  2. Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. otrzyma 9 mln zł na realizację projektu pt. Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku. Celem projektu jest złagodzenie negatywnych skutków zdrowotnych pandemii COVID-19 wśród mieszkańców Pomorza. Inwestycja jest odpowiedzią na skutki pandemii COVID-19 gdzie odnotowano znaczne zmniejszenie ilości świadczeń onkologicznych oraz przyrost zachorowań. W ramach projektu zostanie zakupiony wysokospecjalistyczny, diagnostyczny sprzęt medyczny na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, tj.: tomograf komputerowy oraz rezonans komputerowy. Dodatkowo przewiduje się zakup endosonografu (EUS) wraz z torem wizyjnym oraz 5 szt. endoskopów wraz z niezbędnym wyposażeniem. Projekt będzie realizowany do grudnia 2022 roku.

 

 

Monika Grochulska

Referat Informacji DPR