Spotkanie informacyjne ONLINE z zasad horyzontalnych dla wnioskodawców aplikujących w naborach finansowanych z EFRR i EFS w 2023 roku w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 12 października 2023 r.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Tekst do identyfikacji Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA