Instytucja Zarządzająca zwraca uwagę, że kryteria wyboru projektów zatwierdzane kolejnymi uchwałami Komitetu Monitorującego są następnie wprowadzane do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (aktualna wersja dostępna jest tutaj). Dokument ten zawiera w załączniku 8.3. komplet aktualnie obowiązujących kryteriów.

Uchwała 1/I/15 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020

Załącznik


Uchwała 1/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 2/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 3/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 8 Konwersja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 4/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9 Mobilność

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 5/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 6/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 Środowisko

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 7/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 8/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 9/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 10/II/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 11/II/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej organizacji pozarządowych województwa pomorskiego „Partner Kluczowy"

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 1/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały
Załącznik

 

Uchwała 2/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały
Załącznik

 

Uchwała 3/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9 Mobilność

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 4/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 5/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 6/III/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

Tekst uchwały
 

Uchwała 1/IV/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 2/IV/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 3/IV/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 4/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 5/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 6/IV/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 1/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 2/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja 

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 3/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 4/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 5/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa 

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 6/V/16 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 1/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2015 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
 

Uchwała 2/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
 

Uchwała 3/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 4/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 8 Konwersja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 5/VI/16  z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 6/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 7/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 8/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 9/VI/16 z dnia 20 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 Środowisko

Tekst uchwały
Załącznik


Uchwała 1/VII/16 z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 2/VII/16 z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 1/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 2/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie

Tekst uchwały
Załącznik


Uchwała 3/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 8 Konwersja

Tekst uchwały
Załącznik


Uchwała 4/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9 Mobilność

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 5/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 6/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 Środowisko

Tekst uchwały
Załącznik


Uchwała 1/VIII/17 z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 2/VIII/17 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie czynników wpływających na efektywność realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Tekst uchwały
 

Uchwała 1/IX/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2016 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 1/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 2/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 1/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 2/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 3/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 4/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe

Tekst uchwały
Załącznik


Uchwała 5/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały
Załącznik


Uchwała 6/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 7/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 8/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 8 Konwersja

Tekst uchwały
Załącznik


Uchwała 9/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9 Mobilność

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 10/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 11/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 Środowisko

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 12/X/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 1/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2017 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 2/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
 

Uchwała 3/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała 4/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik
Rejestr zmian
 

Uchwała 5/XI/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała nr 1/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała nr 2/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała nr 3/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała nr 4/XII/18 z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała nr 1/XIII/19 z dnia 8 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa

Tekst uchwały
Załącznik

 

Uchwała Nr 2/XIII/19 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat „Informacji o planowanych na 2019 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik

 

Uchwała Nr 1/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały
Załącznik


Uchwała Nr 2/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały
Załącznik


Uchwała Nr 3/XIV/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2018 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Treść uchwały
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Uchwała 1/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 8 Konwersja

Treść uchwały
Załącznik


Uchwała 2/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia.

Treść uchwały
Załącznik


Uchwała 3/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Treść uchwały
Załącznik


Uchwała 4/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Treść uchwały
Załącznik
 

Uchwała nr 1/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy

Tekst uchwały
Załącznik
 

Uchwała nr 2/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2
 

Uchwała nr 3/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik
Rejestr zmian
 

Uchwała nr 4/XV/20 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat „Informacji o planowanych na 2020 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały
Załącznik


Uchwała nr 1/20 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w związku z walką z COVID-19  

Tekst uchwały
Załącznik 

 

Uchwała nr 2/20 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie poprzez przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla projektów służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia

Tekst uchwały
Załącznik 

 

Uchwała nr 3/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie poprzez przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla projektów dotyczących ograniczania czynników ryzyka w środowisku pracy związanych z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych realizowanych w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy

Tekst uchwały
Załącznik

 

Uchwała nr 4/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia właściwych instytucji do dokonywania, na wniosek beneficjentów, zmian w projektach skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektów w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały

 

Uchwała nr 5/20 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Tekst uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2

 

Uchwała nr 6/20 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa poprzez przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla projektów służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 realizowanych w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne 

Tekst uchwały
Załącznik

 

Uchwała nr 7/20 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Tekst uchwały
Załącznik 1
Załącznik 2

 
Uchwała nr 8/20 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2019 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
Tekst uchwały (pdf 350 KB)
Załącznik 1  (pdf  1 124 KB)
Załącznik 2 (pdf 1 502 KB)
 
 
Uchwała nr 9/20 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
 
 

 

Uchwała nr 10/20 z dnia 2 listopada 2020 roku KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Tekst uchwały nr 10/20 KM RPO WP w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

Załącznik do uchwały nr 10/20 - kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 3 Edukacja

 

Uchwała nr 11/20 z dnia 2 listopada 2020 roku KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Tekst uchwały nr 11/20 KM RPO WP w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Załącznik do uchwały nr 11/20 - kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

 

Uchwała nr 12/20 z dnia 2 listopada 2020 roku KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały nr 12/20 KM RPO WP w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Załącznik do uchwały nr 12/20 - kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

 

Uchwała nr 13/20 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst Uchwały nr 13/20 KM RPO WP w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 277 KB)

Załącznik 1 do uchwały nr 13/20 – Tekst RPO WP 2014-2020 (pdf 3 566 KB)

Załącznik 2 do uchwały nr 13/20 – Rejestr zmian (pdf 634 KB)

 

Uchwała nr 1/21 KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały nr 1/21 KM RPO WP 2014-2020 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja (pdf 470 KB)

Załącznik do uchwały nr 1/21 KM RPO WP 2014-2020 - kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja (pdf 2318 KB)

 

Uchwała nr 2/21 KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka

Tekst uchwały nr 2/21 KM RPO WP 2014-2020 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka (pdf 221 KB)

Załącznik do uchwały nr 2/21 KM RPO WP 2014-2020 - kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka (pdf 1548 KB)

 

Uchwała nr 3/21 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat "Informacji o planowanych na 2021 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 3/21 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat "Informacji o planowanych na 2021 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 267 KB)

Załącznik do uchwały nr 3/21 KM RPO WP 2014-2020 - Informacja o planowanych na 2021 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności w ramach RPO WP 2014-2020 (pdf 865 KB)

 

Uchwała nr 4/21 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2020 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 4/21 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2020 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 383 KB)

Załącznik 1 – Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WP 2014-2020 (pdf 666 KB)

Załącznik 2 – Załączniki do sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WP 2014-2020 (tabele) (pdf 1480 KB)

Załącznik 3 – Streszczenie sprawozdania rocznego (pdf 1388 KB)

 

Uchwała nr 5/21 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tekst uchwały nr 5/21 KM RPO WP 2014-2020 z dnia 27 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 225 KB)

Załącznik 1 – Plan Ewaluacji RPO WP 2014-2020 (pdf 1418 KB)

Załącznik 2 – Rejestr zmian w Planie Ewaluacji RPO WP 2014-2020 (pdf 851 KB)

 

Uchwała nr 1/XVI/21 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020

Tekst uchwały nr 1/XVI/21 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (pdf 379 KB)

Załącznik - Regulamin Działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (pdf 376 KB)

 

Uchwała nr 6/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Treść Uchwały nr 6/21 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Uchwała nr 7/21 KM RPO WP 2014-2020 dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 7/21 KM RPO WP 2014-2020 dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 211 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/21 – Tekst RPO WP 2014-2020 (pdf 3 710 KB)

Załącznik 2 do uchwały nr 7/21 – Rejestr zmian (pdf 771 KB)

 

Uchwała nr 8/21 KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

Tekst uchwały nr 8/21 KM RPO WP 2014-2020 w ramach RPO WP 2014-2020 6 Integracja

Załącznik do uchwały nr 8/21 KM RPO WP 2014-2020 - kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja

 

Uchwała nr 9/21 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU)

Tekst uchwały nr 9/21 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU)

Załącznik do uchwały nr 9/21 KM RPO WP 2014-2020 - kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU)

 

Uchwała nr 1/22 KM RPO WP 2014-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU)

Tekst uchwały nr 1/22 KM RPO WP 2014-2020 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU) (pdf 160 KB)

Załącznik do uchwały nr 1/22 KM RPO WP 2014-2020 - kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU) (pdf 761 KB)

 

Uchwała nr 1/XVII/22 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2021 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr 2/XVII/22 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
 
 
 
 
Uchwała nr 3/XVII/22 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat „Informacji o planowanych na 2022 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
 
 
 
 

Uchwała nr 2/22 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst Uchwały nr 2/22 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 115 KB)

Zał. 1 do Uchwały nr 2/22 – Tekst RPO WP 2014-2020 (pdf 3 093 KB)

Zał. 2 do Uchwały nr 2/22 – Rejestr zmian RPO WP 2014-2020 (pdf 310 KB)

 

Uchwała 3/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 14 Integracja imigrantów

Tekst uchwały nr 3/22 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 14 Integracja imigrantów (pdf 159 KB)

Załącznik do uchwały nr 3/22 – kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 14 Integracja imigrantów (pdf 654 KB)

 

Uchwała 4/22 z dnia 14 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka

Tekst uchwały nr 4/22 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka

Załącznik do uchwały nr 4/22 – kryteria wyboru projektów w zakresie Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i Opieka

 

Uchwała 5/22 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst Uchwały 5/22 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zał. 1 do Uchwały 5/22 – Tekst RPO WP 2014-2020 

Zał. 2 do Uchwały 5/22 – Rejestr zmian RPO WP 2014-2020

 

Uchwała nr 1/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2022 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst Uchwały nr 1/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego za 2022 rok z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Zał. 1 do Uchwały 1/23 - Sprawozdanie roczne za 2022 rok

Zał. 2 do Uchwały 1/23 - Załączniki do sprawozdania rocznego za 2022 rok (tabele) 

Zał. 3 do Uchwały nr 1/23 - Streszczenie sprawozdania rocznego 


Uchwała nr 2/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat „Informacji o planowanych na 2023 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst Uchwały nr 2/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie wyrażenia opinii na temat „Informacji o planowanych na 2023 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zał. do Uchwały nr 2/23 - Informacja o planowanych na 2023 rok działaniach informacyjnych i komunikacyjnych oraz działaniach na rzecz zwiększenia widoczności funduszy polityki spójności w ramach RPO WP 2014-2020

 

Uchwała nr 1/XVIII/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 1/XVIII/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 281 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/XVIII/23 - Tekst RPO WP 2014-2020 (pdf 2 740 KB)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/XVIII/23 - Rejestr zmian RPO WP 2014-2020 (pdf 701 KB)

 

Uchwała nr 2/XVIII/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tekst uchwały nr 2/XVIII/23 KM RPO WP 2014-2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 285 KB)

Załącznik do uchwały nr 2/XVIII/23 - Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pdf 1 323 KB)

Rejestr zmian w Planie Ewaluacji RPO WP (pdf 893 KB)