Tytuł projektu:

Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej


Beneficjent:

Gmina Miasta Sopotu


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Sopot


Całkowita wartość:

19 023 687,86 zł


Dofinansowanie UE:

9 275 869,68 zł


Opis projektu:

Gmina Miasta Sopotu dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 realizuje projekt, którego przedmiotem jest renowacja i przystosowanie zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul Goyki 1-3 w Sopocie do pełnienie funkcji ArtInkubatora. W ramach tego samego projektu renowacji ulegnie kolejny fragment sopockiego Parku Północnego. 

ArtInkubator

W zabytkowym zespole willowo-parkowym przy ul. Jakuba Goyki 1-3 powstanie Artinkubator, czyli przestrzeń łącząca sale wystawiennicze, konferencyjne, pracownie udostępniane artystom, punkt widokowy i restaurację. Projektowana jest także nowoczesna biblioteka, adresowana głównie do rodzin z dziećmi. W odrestaurowanej przestrzeni parkowej, otaczającej dwa zabytkowe budynki, będzie miejsce na plenerowe działania artystyczne, imprezy biblioteki oraz inne wydarzenia dla mieszkańców Sopotu. Zabytkowe budynki przejdą renowację, mieszkańcy i turyści zyskają cenny przyrodniczo ogrodowo-parkowy teren wokół rezydencji. Tereny zielone zostaną przystosowane do pełnienia funkcji galerii plenerowej. Wprowadzenie do zrewitalizowanych obiektów nowych funkcji (Artinkubatora i biblioteki publicznej) umożliwi przepływ idei między artystami, odbiorcami sztuki (turyści, mieszkańcy) i przedstawicielami zawodów kreatywnych oraz pozwoli na inkubowanie nowych projektów artystycznych i kulturalnych.

ArtInkubator zacznie swoją działalność już w 2020 r.

Park Północny

Odkrycie Potoku Grodowego, nowe ścieżki spacerowe, pole do gry w boule, estetyczna mała architektura, wymiana oświetlenia – to tylko niektóre ze zmian, jakie przeszedł Park Północny w Sopocie.

Podstawowym założeniem adaptacji parku było jego powiązanie z ArtInkubatorem, poprzez stworzenie miejsca do planowanych wydarzeń kulturalnych i ekspozycji prac artystycznych powstałych w ramach Artinkubatora. Prace adaptacyjne polegały na uporządkowaniu układu ścieżek pieszych i wymianie ich nawierzchni. Stworzone zostały nowe atrakcyjne przestrzenie: plac w rejonie teatru Atelier i klubu Sfinks, pole do gry w boule, czy nowe szerokie wejście do parku na osi ul. Goyki. Usunięto stare i rozmieszczono nowe elementy małej architektury. Powstał też nowy układ oświetlenia parkowego, posadzono rośliny ozdobne, co poprawiło walory estetyczne alei spacerowych.