Skład KM FEP 2021-2027 określa załącznik do uchwały w sprawie powołania Komitetu:

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 7 września 2023 r.
Załącznik do uchwały zmieniającej uchwałę ws. powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 – skład KM

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 lipca 2023 r.
Załącznik do uchwały zmieniającej uchwałę ws. powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 – skład KM

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 25 maja 2023 r.
Załącznik do uchwały zmieniającej uchwałę ws. powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 – skład KM

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 14 marca 2023 r. 
Załącznik do uchwały zmieniającej uchwałę ws. powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 – skład KM

Uchwała w sprawie powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 26 stycznia 2023 r.
Załącznik do uchwały ws. powołania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 – skład KM 


Aktualny imienny wykaz osób wyznaczonych do KM FEP 2021-2027
 

Członkowie i stali zastępcy członków KM FEP 2021-2027:
 

l.p.

 

Podmiot wchodzący w skład KM imię i nazwisko członka KM imię i nazwisko zastępcy członka KM
1. Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027
Zarząd Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego
Przewodniczący Komitetu 
Wiesław Byczkowski
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego zastępca Przewodniczącego Komitetu
2. Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027
Departament Programów Regionalnych UMWP
Jan Szymański Michał Kukliński
3.  Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027
 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP
Marcin Fuchs Mirosław Zucholl
4. Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP
Patrycja Szczygieł Małgorzata Sobolew
5. Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  UMWP
Justyna Durzyńska Anna Kacprzyńska
6. Instytucja Pośrednicząca FEP 2021-2027
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Izabela Jezierska Ewa Olejniczak
7. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucja ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie Programów Regionalnych Aleksandra Sztetyłło-Budzewska Anna Sulińska-Wójcik
8. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucja koordynująca ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Hanna Harasimiuk  Anna Komorowska
9. Minister Finansów Piotr Wójcicki Agnieszka Piętal
10. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Daniel Kosiński Wioletta Olechno
11. Minister Edukacji i Nauki Agnieszka Sidor Joanna Demczyna
12. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wanda Klepacka Magdalena Krawczak-Rybczyk
13. Minister Zdrowia Honorata Piwowarska Monika Karnas
14. Minister Klimatu i Środowiska Łukasz Krawiecki Monika Darocha
15. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Elżbieta Kolano Arkadiusz Biały
16. Związek Miast Polskich Krzysztof Hildebrandt Mieczysław Gołuński
17. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Błażej Konkol Anita Galant 
18. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej Jan Kleinszmidt Grzegorz Grzelak
19. Unia Metropolii Polskich Piotr Grzelak Katarzyna Drozd-Wiśniewska
20. Związek Powiatów Polskich Gabriela Lisius Jerzy Godzik
21. Unia Miasteczek Polskich Michał Pasieczny Jarosław Podsiadło
22. Sejmik Województwa Pomorskiego Piotr Karczewski Zenon Odya
23. Związek Miast i Gmin Morskich Alan Aleksandrowicz Marcin Makowski
24. Związek ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Michał Banacki Beata Neumann
25. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Teresa Jakubowska Karol Czuba
26. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich  Krzysztof Bielawski Barbara Wikieł
27. Miejskie Obszary Funkcjonalne objęte mechanizmem ZIT Marek Charzewski Aleksander Gappa
28. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej  Katarzyna Majchrzak Jolanta Szydłowska
29. Konfederacja Lewiatan Iga Kopeć Karol Bober
30. Związek Rzemiosła Polskiego Małgorzata Wokacz-Zaborowska Jan Gański
31. Business Centre Club  Maciej Dobrzyniecki Katarzyna Dobrzyniecka
32. Federacja Przedsiębiorców Polskich Emilia Balińska Janusz Masiak
33. NSZZ "Solidarność" Jagna Łobodzińska  Zbigniew Kowalczyk
34. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych  Andrzej Biernacki Katarzyna Guttry
35. Forum Związków Zawodowych Aldona Rogala Maciej Bielecki
36. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza  Adam Protasiuk Damian Mucha
37. Starogardzki Klub Biznesu Krzysztof Czapiewski Barbara Stanuch
38. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna  Łukasz Magrian Magda Leszczyna-Rzucidło
39. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Łukasz Żelewski  Rafał Dubel
40. Pomorskie Stowarzyszenie "Nasze Środowisko"
jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze zmian klimatu
Adam Piekarec Andrzej Praszczak
41. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze zdrowia
Alina Kaszkiel-Suska Dastin Suski
42. Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew
jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska
Łukasz Ogonowski Przemysław Dorotyn
43. Fundacja Rare Diseases
jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Przemysław Burmer Karolina Wojtacha
44. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"
jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego
Katarzyna Dudzic Małgorzata Pluto-Prądzyńska
45. Fundacja M.A.P.A. Obywatelska
jako organizacja pozarządowa działającą na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn
Piotr Stec Dominik Sudoł
46. Kampania Przeciw Homofobii
jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji
Jakub Jachimowski Karolina Kozakiewicz
47. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
jako organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych
Romana Aziewicz Inga Kawałek
48. Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
jako federacja organizacji pozarządowych
Łukasz Samborski Alina Fegler-Kotkiewicz
49. Fundacja Dla Was
jako organizacja pozarządowa promująca integrację społeczno-gospodarczą obywateli państw trzecich lub społeczności zmarginalizowanych
Bartłomiej Engelbrecht Katarzyna Pieniak
50. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
jako organizacja pozarządowa wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Jerzy Boczoń Marta Dietrich
51. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Gdańsku Joanna Cwojdzińska Sylwia Kobiałka-Żygo
52. Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych Anita Radtke Zbigniew Hormański
53. Lokalne Grupy Działania/Lokalne Grupy Rybackie Ewa Czeplina Jarosław Zielonka
54. Daniel Lessnau Angelika Kallas
Usuń tabelę

 

Obserwatorzy w KM FEP 2021-2027:
 

l.p. Podmiot wchodzący w skład KM imię i nazwisko obserwatora w KM
1. Minister Infrastruktury  Krzysztof Rodziewicz
2. Minister Rozwoju i Technologii Monika Krupa-Leończyk
3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej – jako Instytucja Audytowa Elżbieta Drogoś
4. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
jako IZ programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027
Joanna Kaczmarska
5. Wojewoda Pomorski Agnieszka Legutko
6. Związek Banków Polskich Arkadiusz Lewicki
7. Zarząd Województwa Pomorskiego
jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego
Krzysztof Pałkowski
8. Zarząd Województwa Pomorskiego
jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej
Tadeusz Jędrzejczyk
9. Zarząd Województwa Pomorskiego
jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie edukacji i kapitału społecznego
Adam Krawiec
10. Zarząd Województwa Pomorskiego
jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego
Stanisław Szultka
11. Marta Chełkowska
12. Zarząd Województwa Pomorskiego jako instytucja odpowiedzialna za realizację RPS w zakresie mobilności i komunikacji Krzysztof Czopek
13. Komisja do spraw społeczno-gospodarczych przy Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot Monika Lewandowska
14. Polska Izba Turystyki – Oddział Pomorski w Gdańsku Maciej Wójcik

 

Przedstawiciele Komisji Europejskiej w KM FEP 2021-2027 
(pełniący rolę monitorującą i doradczą zgodnie z art. 39 ust. 2 rozporządzenia ogólnego):

 

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
Angela Martinez Sarasola
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
Muriel Guin