Pierwotna lista członków, zastępców członków i obserwatorów zawarta jest w treści uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego powołującej komitet:

Uchwała w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 26 lutego 2015 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 5 maja 2016 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 3 kwietnia 2018 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 30 października 2018 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 4 marca 2021 r. (pdf  424 KB)
Zarządzenie nr 1/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 1/16 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 2/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 1/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 2/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 1/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 2/19 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 3/19 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 4/19 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 5/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 1/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenia nr 2/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
Zarządzenie nr 1/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 332 KB)
Zarządzenie nr 2/21 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 330 KB)
Zarządzenie nr 1/22 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 340 KB)
Zarządzenie nr 2/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 174 KB)
Zarządzenie nr 3/22 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 173 KB)
Zarządzenie nr 4/22 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 319 KB)
Zarządzenie nr 1/23 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 174 KB)
Zarządzenie nr 2/23 z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (PDF 171 KB)

 

 

Aktualna lista członków, zastępców członków i obserwatorów znajduje się poniżej.

Kryteria, które powinien spełniać członek Komitetu Monitorującego i jego zastępca to posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub w dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

strona podmiot delegujący członek stały zastępca członka

Członkowie i stali zastępcy członków Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

samorządowa Samorząd Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
(Przewodniczący KM)
Wiesław Byczkowski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
(Zastępca Przewodniczącego KM)
samorządowa Agencja Rozwoju Pomorza S.A. jako instytucja pośrednicząca Łukasz Żelewski Rafał Dubel
samorządowa Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jako instytucja pośrednicząca Izabela Jezierska Ewa Olejniczak
rządowa Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucja do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie 16 RPO Aleksandra Sztetyłło-Budzewska Anna Sulińska-Wójcik
rządowa Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucja do spraw koordynacji wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Hanna Harasimiuk Ewelina Ludwicka
rządowa Minister Rodziny i Polityki Społecznej Daniel Kosiński Wioletta Olechno
rządowa Minister Edukacji i Nauki Maja Kłosowska Joanna Demczyna
rządowa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wanda Klepacka Łukasz Pietrzak
rządowa Minister Zdrowia Honorata Piwowarska Monika Karnas
rządowa Minister Klimatu i Środowiska Łukasz Krawiecki Monika Darocha
rządowa Minister Finansów Piotr Wójcicki Agnieszka Piętal
rządowa Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Elżbieta Kolano Arkadiusz Biały
samorządowa Związek Miast Polskich Jacek Karnowski Mieczysław Gołuński
samorządowa Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Błażej Konkol Anita Galant
samorządowa Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej Jan Kleinszmidt Grzegorz Grzelak
samorządowa Unia Metropolii Polskich Piotr Grzelak Katarzyna Drozd-Wiśniewska
samorządowa Związek Powiatów Polskich Gabriela Lisius Jarosław Białk
samorządowa Sejmik Województwa Pomorskiego Piotr Karczewski Zenon Odya
samorządowa Związek ZIT Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta jako instytucja pośrednicząca Michał Banacki Beata Neumann
samorządowa Reprezentacje Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Jerzy Godzik Marek Goliński
samorządowa Związek Miast i Gmin Morskich Andrzej Bojanowski Marcin Makowski
samorządowa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Helena Okuniewska Teresa Jakubowska
samorządowa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Jan Szymański Rafał Reszka
samorządowa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Marcin Fuchs Mirosław Zucholl
samorządowa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Patrycja Szczygieł Małgorzata Sobolew
samorządowa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Justyna Durzyńska Aneta Gajger
partnerzy spoza administracji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej Jan Zarębski Anna Panasz
partnerzy spoza administracji Konfederacja "Lewiatan" Anna Józefczyk Karol Bober
partnerzy spoza administracji Związek Rzemiosła Polskiego Małgorzata Wokacz-Zaborowska Katarzyna Praszczak
partnerzy spoza administracji Business Centre Club Maciej Dobrzyniecki Katarzyna Dobrzyniecka
partnerzy spoza administracji Starogardzki Klub Biznesu Związek Pracodawców Krzysztof Czapiewski Barbara Stanuch
partnerzy spoza administracji Federacja Przedsiębiorców Polskich Artur Kowalczyk

Andrzej Stankiewicz

partnerzy spoza administracji Forum Związków Zawodowych Aldona Rogala Maciej Bielecki
partnerzy spoza administracji NSZZ "Solidarność" Zbigniew Kowalczyk Jagna Łobodzińska 
partnerzy spoza administracji Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Andrzej Biernacki Katarzyna Guttry
partnerzy spoza administracji Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza Damian Mucha Jarosław Filipczak 
partnerzy spoza administracji Przedstawiciel organizacji pozarządowej w obszarze ochrony środowiska Marian Kwidziński Antonina Paplińska
partnerzy spoza administracji Przedstawiciel organizacji pozarządowej w obszarze ochrony zdrowia Katarzyna Witkowska Jacek Wesołowski 
partnerzy spoza administracji Przedstawiciel organizacji pozarządowej w obszarze włączenia społecznego, równości szans i płci oraz niedyskryminacji Romana Aziewicz Krzysztof Szulc
partnerzy spoza administracji Przedstawiciel organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń Kamil Koniuszewski Maria Skwarczyńska
partnerzy spoza administracji Konferencja Rektorów Akadmickich Szkół Polskich Sławomir Milewski Mirosław Szreder
partnerzy spoza administracji Pomorska Rada Organizacji Porzarządowych Tadeusz Podymiak Agnieszka Wyrzykowska
partnerzy spoza administracji Lokalne Grupy Działania Jarosław Zielonka  Grażyna Wera-Malatyńska
partnerzy spoza administracji Lokalne Grupy Rybackie Daniel Lessnau   Ewelina Lila 
partnerzy spoza administracji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Gdańsku Joanna Cwojdzińska Sylwia Kobiałka-Żygo

 

Przedstawiciele Komisji Europejskiej w Komitecie Monitorującym RPO WP 2014-2020 (pełniący rolę doradczą zgodnie z art. 48 ust. 3 Rozporządzenia Ogólnego)

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej
Angela Martinez Sarasola
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
Muriel Guin

 

podmiot delegujący obserwator

Obserwatorzy w Komitecie Monitorującym RPO WP 2014-2020

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (w zakresie procesu desygnacji) Beata Pałucka
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (w zakresie procesu desygnacji) Katarzyna Siodoś
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (w zakresie procesu desygnacji) Olga Wencel
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (w zakresie procesu desygnacji) Renata Jasik
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (w zakresie procesu desygnacji) Anna Chmielewska
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Helena Łowicka
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Dominik Lelonek
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Jacek Wiśniewski
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Katarzyna Zielińska-Heitkötter
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Grzegorz Polak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Chrzanowska
Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Instytucja Audytowa) Anna Cejnóg
Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Instytucja Audytowa) Błażej Cybulski
Związek Banków Polskich Arkadiusz Lewicki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej "Pomorska Podróż"
Marta Chełkowska
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia "Zdrowie dla Pomorzan"
Tadeusz Jędrzejczyk
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej "Aktywni Pomorzanie"
Adam Krawiec
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego "Pomorski Port Kreatywności"
Stanisław Szultka
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska "Ekoefektywne Pomorze"
Krzysztof Pałkowski
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Kierownik Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu "Mobilne Pomorze"
Krzysztof Czopek
Inteligentne Specjalizacje Pomorza
Obszar I - Technologie offshore i portowo-logistyczne
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Jowita Zielinkiewicz
Inteligentne Specjalizacje Pomorza
Obszar II - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
Rada Klastra Interizon
Bohdan Gotkiewicz
Inteligentne Specjalizacje Pomorza Obszar III - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz budownictwie
EKOINBUD Sp. z o. o.
Tomasz Balcerowski

Inteligentne Specjalizacje Pomorza Obszar IV - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia
Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA" S.A.

Monika Lamparska-Przybysz
Minister Cyfryzacji Wioletta Zwara
Minister Infrastruktury (w zakresie żeglugi śródlądowej, gospodarki morskiej i rybołówstwa) Joanna Miszczak
Wojewoda Pomorski Agnieszka Legutko
Wojewoda Pomorski Żaneta Jenta
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Gdańsku Monika Lewandowska