Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi procesów rewitalizacyjnych, zwłaszcza w kontekście pomorskich gmin wspartych środkami RPO WP 2014-2020. Dowiedz się w jakich wydarzeniach możesz wziąć udział i z jakiej oferty wsparcia możesz skorzystać

 

 

 

Prace rozwojowe i bieżące prowadzenie regionalnego serwisu dotyczącego rewitalizacji realizowane są w ramach zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020