Regulamin Działania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 został uchwalony przez Komitet na pierwszym posiedzeniu w dniu 29 marca 2023 roku. Zmiany Regulaminu zostały uchwalone przez Komitet na II posiedzeniu: w dniu 19 czerwca 2023 r. oraz w dniu 20 czerwca 2023 r.

Regulamin Działania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 20 czerwca 2023 r. (pdf 103 KB)
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu (pdf 445 KB)

 

Wersje archiwalne:

Regulamin Działania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 19 czerwca 2023 r. (pdf 103 KB)
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu (pdf 444 KB)

Regulamin Działania Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027 z dnia 29 marca 2023 r. (pdf 427 KB)
Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu (pdf 113 KB)