Regulamin działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 został uchwalony przez Komitet na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 marca 2015 roku. Zmiana Regulaminu została uchwalona przez Komitet na jedenastym posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 roku.

Regulamin działania KM RPO 2014-2020 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Tekst uchwały w sprawie zmiany Regulaminu

Wersja archiwalna:
Regulamin działania KM RPO 2014-2020 z dnia 13 marca 2015 r.
Tekst uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu