Regulamin działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 został uchwalony przez Komitet na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 marca 2015 roku. Zmiana Regulaminu została uchwalona przez Komitet na jedenastym posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. oraz na szesnastym posiedzeniu w dniu 23 września 2021 r.

Regulamin działania KM RPO 2014-2020 z dnia 23 września 2021 r. (pdf 795 KB)
Tekst uchwały w sprawie zmiany Regulaminu (pdf 376 KB)

Wersje archiwalne:

Regulamin działania KM RPO 2014-2020 z dnia 13 marca 2015 r.
Tekst uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu

Regulamin działania KM RPO 2014-2020 z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Tekst uchwały w sprawie zmiany Regulaminu