95 mln złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 trafi do pomorskich miast. W dniu 29 grudnia 2017 r. podpisano pierwszą w Polsce umowę operacyjną między Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), który pełni rolę pośrednika finansowego dla instrumentu finansowego Pożyczka rewitalizacyjna. Na mocy umowy BGK otrzyma w zarządzanie kwotę ponad 76 mln zł, pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którą rozdysponuje w formie preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych na realizację projektów zlokalizowanych na zdegradowanych obszarach miejskich. Dodatkowo BGK udostępni ze środków własnych kwotę w wysokości ponad 19 mln zł.

Atrakcyjność pożyczek polega przede wszystkim na:

  • bardzo niskim oprocentowaniu już od 0,25% w skali roku,
  • długim okresie kredytowania sięgającym nawet 15 lat,
  • karencji w spłacie kapitału, wynoszącej nawet do 24 miesięcy.

BGK nie pobiera opłat oraz prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek, ponieważ za swoje usługi otrzymują wynagrodzenie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Powierniczego.

Pożyczki służyć będą zwiększeniu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców zdegradowanych obszarów miejskich, dlatego przedsięwzięcia powinny nie tylko być rentowne, ale posiadać znaczący efekt społeczny.

Nie przewiduje się finansowania przedsięwzięć polegających wyłącznie na budowie (rozbudowie, przebudowie) obiektów handlowych.

Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwy będzie do wysokości 10% kwoty udzielonej pożyczki.

Wsparcie skierowane będzie do jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, a także przedsiębiorców, instytucji edukacyjnych, szkół wyższych, instytucji rynku pracy, klubów sportowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, organizacji pozarządowych, instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji kultury, kościołów i związków wyznaniowych.

Za identyfikację projektów kwalifikujących się do udzielenia pożyczki rewitalizacyjnej odpowiedzialna będzie Agencja Rozwoju Pomorza.

Poniżej dane kontaktowe pośrednika finansowego oraz Agencji Rozwoju Pomorza:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel.: 22 522 94 10
e-mail: pozyczkarewitalizacyjna@bgk.pl

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/pomorskie/

 

Agencja Rozwoju Pomorza
Regionalna Instytucja Finansująca
Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
(Olivia Business Centre, bud. Olivia Six, 13 piętro)
tel.: 58 32 33 294
e-mail: pozyczkarewitalizacyjna@arp.gda.pl

Szczegóły na stronie internetowej:
https://www.arp.gda.pl/1318,pozyczka-rewitalizacyjna-2014-2020.html