Pożyczka Płynnościowa to produkt adresowany do przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. W szczególności z pożyczki mogą skorzystać mikro i małe, a także średnie przedsiębiorstwa w celu finansowania wydatków niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej i zapewnienia płynności finansowej (kapitał obrotowy).
W szczególności środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:
wynagrodzenia brutto pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
zatowarowanie, półprodukty itp.,
wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
 
Podstawowe parametry Pożyczki Płynnościowej:
 
maksymalna kwota pożyczki – 150 tys. zł;
maksymalny okres spłaty – 5 lat;
maksymalny okres karencji w spłacie – 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty);
oprocentowanie – co do zasady 0%.
 
Pożyczka będzie udzielana przez pośredników finansowych:
 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA*

Adres siedziby: ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa,
tel.: 22 636 07 40, e-mail: tise@tise.pl

Biuro TISE w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 9/6, 80-252 Gdańsk,
tel.: 600 966 208, 661 075 972, e-mail: pozyczki.pomorze@tise.pl

Punkt Informacyjny w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

Szczegóły oferty wkrótce na stronie: https://tise.pl/offers/

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.**

Adres siedziby: ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk,
tel.: 58 302 20 05, e-mail: biuro@pfp.gda.pl, www.pfp.gda.pl

Oddział Bytów: ul. Podzamcze 34, pok. 114, 77-100 Bytów (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości),
tel.: 609 818 301, e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl

Oddział Kartuzy: ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy (Kartuskie Centrum Kultury),
tel.: 609 813 182, e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl

Oddział Słupsk: ul. Portowa 13B, lok. 140B, 76-200 Słupsk (Słupski Inkubator Technologiczny),
tel.: 601 512 131, e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl

Oddział Tczew: ul. Obrońców Westerplatte 3, pok. 12, 83-110 Tczew (Dom Przedsiębiorcy),
tel.: 58 562 34 68, 607 927 167, e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl

Oddział Wejherowo: ul. 3 Maja 3 lok. 2, 84-200 Wejherowo,
tel.: 58 572 20 05, 607 377 767, e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl

Szczegóły oferty: https://www.pfp.gda.pl/strona-11-oferta.html

 

* Pośrednik finansowy będzie działał na terenie następujących powiatów województwa pomorskiego: bytowskim, chojnickim, człuchowskim, kartuskim, kościerskim, lęborskim, puckim, słupskim, wejherowskim, m. Gdynia, m. Słupsk, m. Sopot;

** Pośrednik finansowy będzie działał na terenie województwa pomorskiego (z wyłączeniem: m. Gdynia i m. Sopot)