Pożyczka Płynnościowa to produkt adresowany do przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. W szczególności z pożyczki mogą skorzystać mikro i małe, a także średnie przedsiębiorstwa w celu finansowania wydatków niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej i zapewnienia płynności finansowej (kapitał obrotowy).
W szczególności środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:
wynagrodzenia brutto pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
zatowarowanie, półprodukty itp.,
wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
 
Podstawowe parametry Pożyczki Płynnościowej:
 
maksymalna kwota pożyczki – 150 tys. zł;
maksymalny okres spłaty – 5 lat;
maksymalny okres karencji w spłacie – 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty);
oprocentowanie – co do zasady 0%.
 
Łączna wartość jednostkowych pożyczek udzielonych jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 300 tys. zł.
 
Pożyczka Płynnościowa dostępna jest wyłącznie w ofercie Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Drugi z wybranych przez BGK pośredników finansowych tj. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. zakończył już nabór wniosków pożyczkowych ze względu na wyczerpanie puli dostępnych środków.
 
 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA*

Adres siedziby: ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa,
tel.: 22 636 07 40, e-mail: tise@tise.pl

Biuro TISE w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 9/6, 80-252 Gdańsk,
tel.: 600 966 208, 661 075 972, e-mail: pozyczki.pomorze@tise.pl

Szczegóły oferty wkrótce na stronie Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA.


* Pośrednik finansowy będzie działał na terenie następujących powiatów województwa pomorskiego: bytowskim, chojnickim, człuchowskim, kartuskim, kościerskim, lęborskim, puckim, słupskim, wejherowskim, m. Gdynia, m. Słupsk, m. Sopot;