Pożyczka Ogólnorozwojowa to instrument finansowy skierowany do mikro i małych przedsiębiorców na realizację przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnorozwojowym realizowanych na terenie województwa pomorskiego.

Środki z Pożyczki Ogólnorozwojowej będą udzielane na finansowanie wydatków:

  • inwestycyjnych (majątkowych) – w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne lub wyposażenie;
  • inwestycyjno-obrotowych – powiązanych z rozwojem działalności gospodarczej;
  • obrotowych (bieżących) – wszelkiego rodzaju wydatków, jakie musi ponieść Odbiorca Wsparcia w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota pożyczki to maksymalnie 1 mln zł. Oprocentowanie Pożyczki Ogólnorozwojowej jest ustalane według wewnętrznych reguł Instytucji Finansowej, przy czym nie może przekroczyć poziomu wynikającego z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego (odsetki maksymalne/odsetki maksymalne za opóźnienie).

Za udzielenie i obsługę Pożyczki Ogólnorozwojowej Instytucja Finansowa może pobrać od Odbiorcy Wsparcia prowizję, przy czym nie może ona być wyższa niż 3% wartości Pożyczki Ogólnorozwojowej.

Pożyczka będzie udzielana przez podmioty, których  dane kontaktowe oraz odesłania do stron internetowych znajdują się poniżej:

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk,
tel.: 58 302 20 05, e-mail: biuro@pfp.gda.pl,  
Oddział Bytów: ul. Podzamcze 34, pok. 114, 77-100 Bytów (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości),
tel.: 609 818 301, e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl
Oddział Kartuzy: ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy (Kartuskie Centrum Kultury),
tel.: 609 813 182, e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl
Oddział Słupsk: ul. Portowa 13B, lok. 140B, 76-200 Słupsk (Słupski Inkubator Technologiczny),
tel.: 601 512 131, e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl
Oddział Tczew: ul. Obrońców Westerplatte 3, pok. 12, 83-110 Tczew (Dom Przedsiębiorcy),
tel.: 58 562 34 68, 607 927 167, e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl
Oddział Wejherowo: ul. 3 Maja 3 lok. 2, 84-200 Wejherowo,
tel.: 58 572 20 05, 607 377 767, e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl

Szczegóły oferty pod adresem: https://www.pfp.gda.pl/strona-87-pozyczka_ogolnorozwojowa.html

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA

Adres siedziby: ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa,
tel.: 22 636 07 40, e-mail: tise@tise.pl, www.tise.pl

Biuro TISE w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 9/6, 80-252 Gdańsk,
tel.: 600 966 208,  661 075 972, e-mail: pozyczki.pomorze@tise.pl
Punkt Informacyjny w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

Szczegóły oferty wkrótce pod adresem: https://tise.pl/target/msp/woj-pomorskie/

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Adres siedziby: ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel.: 91 312 92 44, e-mail: pfp@pfp.com.pl; 
Oddział w Gdańsku: ul. Piwna 1/2, pok. 111,
tel.: 58 301 02 29, 784 317 998, e-mail: pfp@pfp.com.pl
Oddział w Gdyni: ul. Morska 509, pok. 5,
tel.: 58 62 09 609, 728 970 389, 784 318 052, e-mail: pfp@pfp.com.pl
Oddział w Słupsku: ul. Jana Pawła II 1, pok. 744 (budynek dawnego Urzędu Wojewódzkiego),
tel.: 59 84 68 447, 664 981 645, 784 318 037, e-mail: pfp@pfp.com.pl
Oddział w Lęborku: pl. Pokoju 8, pok. 6,
tel. 59 333 00 06, 539 972 295, e-mail: pfp@pfp.com.pl

Szczegóły oferty wkrótce pod adresem: https://www.pfp.com.pl/pozyczki