Pożyczka na Odbudowę Biznesu, o wartości od 150 tys. zł do 1 mln zł, adresowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne związane z wdrażaniem rozwiązań m.in. cyfryzacyjnych lub ekoefektywnych, a także ukierunkowane na inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego, obejmujące m.in.:

 • zakup środków trwałych i produkcji, wartości niematerialnych i prawnych,
 • modernizację środków trwałych i produkcji, wyposażenia i pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • adaptację nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności,
 • wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy,
 • doradztwo w zakresie wyżej wymienionych działań,
 • inne związane z ekologiczną i cyfrową odbudową gospodarki, w tym np. ograniczające oddziaływanie na środowisko, dążące do niskoemisyjności, wprowadzające transformację cyfrową,
 • zdolność do rozszerzania działalności o nowe produkty i usługi,
 • zwiększenie produktywności m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, a także zmiany w zakresie świadczenia usług,
 • zakup maszyn i sprzętu lub rozbudowa zaplecza.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesiące, w tym możliwe jest uzyskanie do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty kapitału.

Pożyczki na Odbudowę Biznesu udzielane przez pośrednika finansowego są oprocentowane:

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w obszarach preferencji: od 1,71% zgodnie z zasadami pomocy de minimis (dla projektów z zakresu cyfryzacji i ekoefektywności),
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w pozostałych obszarach: od 3,42% zgodnie z zasadami pomocy de minimis,
 • na zasadach rynkowych wg stopy referencyjnej.

Finansowanie kapitału obrotowego jest ograniczone do wysokości 30% wartości przyznanej pożyczki i musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia, na które przyznane zostało finansowanie.

Finansowanie zakupu gruntów oraz nieruchomości lokalowych jest ograniczone do wysokości 10% wartości przyznanej pożyczki.

Finansowanie do 100% realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub inwestycji rozwojowej.

Pośrednik finansowy nie pobiera opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą pożyczki.

 

Pożyczka będzie udzielana przez podmioty, których  dane kontaktowe oraz odesłania do stron internetowych znajdują się poniżej:

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk,
tel.: 58 302 20 05, e-mail: biuro@pfp.gda.pl,  

Oddział Bytów
ul. Podzamcze 34, pok. 114, 77-100 Bytów
(Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości)
tel.: 609 818 301, e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl

Oddział Kartuzy
ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy
(Kartuskie Centrum Kultury)
tel.: 609 813 182, e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl

Oddział Słupsk
ul. Portowa 13B, lok. 140B, 76-200 Słupsk
(Słupski Inkubator Technologiczny)
tel.: 601 512 131, e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl

Oddział Tczew
ul. Obrońców Westerplatte 3, pok. 12, 83-110 Tczew
(Dom Przedsiębiorcy)
tel.: 58 562 34 68, 607 927 167, e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl

Oddział Wejherowo
ul. 3 Maja 3 lok. 2, 84-200 Wejherowo
tel.: 58 572 20 05, 607 377 767, e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl


Szczegóły oferty dostępne są na stronie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości Osoba kontaktowa:
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdańsku
ul. Piwna 1/2 (pokój nr 111)
80-831 Gdańsk
tel. 58 301 02 29, 784 317 998
Przemysław Derdowski
tel. 58 301 02 29, 784 317 998
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdyni
ul. Hutnicza 53 (biuro nr C, II piętro p. 205)
81-061 Gdynia
tel. 58 620 96 09
Ewa Wiktorek
tel. 728 970 389,
Katarzyna Wnuczyńska
tel. 784 318 052
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1 (pokój 223)
76-200 Słupsk
tel. 59 846 84 47
Ewelina Kolak-Maciejewska
tel. 664 981 645
Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lęborku
pl. Pokoju 8 (pokój 5)
84-300 Lębork
tel. 59 333 00 06
Katarzyna Adamiak
tel. 539 972 295
 

Szczegóły oferty na stronie: Polska Fundacja Przedsiębiorczości.