Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych przeznaczona jest na finansowanie inwestycji, które wpłyną na zmniejszenie strat ciepła budynków mieszkalnych. Modernizacja energetyczna może obejmować systemy grzewczo-wentylacyjne, instalacje wewnętrzne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także instalację systemów monitoringu i zarządzania energią. Instrument finansowy skierowany jest do podmiotów będących:

  • spółdzielniami,
  • wspólnotami mieszkaniowymi,
  • towarzystwami budownictwa społecznego,
  • jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi (w zakresie budownictwa komunalnego),
  • przedsiębiorstwami usług energetycznych (ESCO)

realizujących projekty zlokalizowane na obszarze całego województwa pomorskiego.

Maksymalna wysokość pożyczki jaką można otrzymać w ramach umowy to 5 mln PLN, natomiast maksymalny okres spłaty to 20 lat. Wysokość oprocentowania pożyczki uzależniona jest od oczekiwanego efektu ekologicznego w postaci oszczędności energetycznej, który przedstawiony zostanie w audycie energetycznym. Minimalny wymagany poziom oszczędności energetycznych w odniesieniu do pojedynczego budynku to 25%. W przypadku oszczędności na poziomie przekraczającym 60%, oprocentowanie pożyczki wyniesie 0%. Natomiast w przypadku:

a. oszczędności na poziomie od 25% do 60% w projektach dotyczących pojedynczych budynków oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,2% (oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania);

b. oszczędności na poziomie od 30% do 60% w projektach dotyczących grup budynków oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,2%  (oprocentowanie stałe w całym okresie finansowania). .

Pośrednicy finansowi nie pobierają opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą pożyczek.
Pośrednikami finansowymi udzielającymi ww. pożyczek, z którym Europejski Bank Inwestycyjny zawarł stosowne umowy operacyjne, są  Getin Noble Bank S.A. oraz Alior Bank S.A. Poniżej znajdują się dane kontaktowe oraz odesłanie do stron internetowych, na których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty:

Getin Noble Bank S.A.

Doradcy klienta:
Ilona Ceszke, tel. 785 809 498, mail: Ilona.ceszke@gnb.pl,
Piotr Pawlewski, tel. 607 369 395, mail: piotr.pawlewski@gnb.pl

Informacja na stronie internetowej banku: https://www.getinbank.pl/sektor-publiczny/mieszkalnictwo/kredyty-preferencyjne-ze-srodkow-unijnych.html


Alior Bank S.A.
 

Doradcy klienta:
Przemysław Kościołowski tel. 726 043 813, e-mail: Przemyslaw.Kosciolowski@alior.pl
Iwona Tomaszewska tel. 782 893 049; e-mail: I.Tomaszewska@alior.pl