Pożyczka Inwestycyjna II, o wartości do 500 tys. zł, adresowana jest do mikro- i małych przedsiębiorstw (zatrudniających nie więcej niż 50 osób) prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego mające na celu:

 • poprawę potencjału konkurencyjnego,
 • poprawę zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi,
 • zwiększenie produktywności.

Ww. cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych lub produkcyjnych,
 • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych lub produkcyjnych,
 • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy,
 • uruchomieniem lub wzmocnieniem świadczenia usług online,
 • dostosowaniem miejsc pracy do możliwości pracy zdalnej,
 • rozszerzeniem lub zmianą profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną.

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesiące, w tym możliwe jest uzyskanie do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Pożyczki Inwestycyjne udzielane przez pośrednika finansowego są oprocentowane na zasadach korzystniejszych niż rynkowe (2,85%) lub na warunkach rynkowych wg stopy referencyjnej.

Finansowanie kapitału obrotowego jest ograniczone do wysokości 30% wartości przyznanej pożyczki i powinno być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Pośrednik finansowy nie pobiera opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą pożyczki.

Pożyczka Inwestycyjna II dostępna jest w ofercie następujących Pośredników Finansowych:
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Osoba kontaktowa:

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdańsku
ul. Piwna 1/2 (pokój nr 111)
80-831 Gdańsk
tel. 58 301 02 29, 784 317 998

Przemysław Derdowski
tel. 58 301 02 29, 784 317 998

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Gdyni
ul. Hutnicza 53 (biuro nr C, II piętro p. 205)
81-061 Gdynia
tel. 58 620 96 09

Ewa Wiktorek
tel. 728 970 389,
Katarzyna Wnuczyńska
tel. 784 318 052

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1 (pokój 223)
76-200 Słupsk
tel. 59 846 84 47

Ewelina Kolak-Maciejewska
tel. 664 981 645

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Lęborku
pl. Pokoju 8 (pokój 5)
84-300 Lębork
tel. 59 333 00 06

Katarzyna Adamiak
tel. 539 972 295

 

Szczegóły oferty na stronie: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Osoba kontaktowa:

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Centrala w Gdańsku
ul. Szara 32-33 (I piętro)
80-116 Gdańsk

 

Danuta Szulborska
tel. 58 302 20 05
tel. 601 140 209

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Biuro w Bytowie
Inkubator STOLEM
ul. Podzamcze 34 (pok. 114)
77‑100 Bytów

Ewa Wiktorek
tel. 728 970 389,
Katarzyna Wnuczyńska
tel. 784 318 052


Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Biuro w Kartuzach
Kartuskie Centrum Kultury 
ul. Klasztorna 1 (pok. 2.8)
83‑300 Kartuzy

Małgorzata Rychert
tel. kom. 609 813 182

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Biuro w Słupsku
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B (lok. 140B)
76‑200 Słupsk
 
Sławomira Łukowska
tel. kom. 601 512 131

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Biuro w Tczewie
ul. Obrońców Westerplatte 3
83‑110 Tczew
 
Natalia Langowska
tel. kom. 607 927 167

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Biuro w Wejherowie
ul. Sobieskiego 227 (pok. 21-22, II piętro)
84‑200 Wejherowo
 
Anna Romanowska,
tel. kom. 607 377 767


Szczegóły oferty na: Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 

Osoba kontaktowa:

ul. Cieszyńskiego 38 (lok. 32) 
80-809 Gdańsk

Mariola Szeliga
tel.: 58 888 17 78Szczegóły oferty na stronie: Pożyczka Inwestycyjna II - FRW - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Osoba kontaktowa

 

Biuro Credipass sp. z o.o. 
Ul. Świętojańska 43/43
81-391 Gdynia

Paula Śmieszkowska
e-mail: Paula.smieszkowska@dpin.pl
tel.: 573 264 231

Paweł Blacheta
e-mail: pawel.blacheta@dpin.pl
tel.: 519 538 300

Łukasz Tomczyk
e-mail: lukasz.tomczyk@dpin.pl
tel.: 789 058 248

Sebastian Skóra
e-mail: sebastian.skora@warr.pl
tel. 697 715 637

Iwona Siewert
e-mail: iwona.siewert@warr.pl 
tel. 887 350 161

Przemysław Zalewski
tel. 887 350 168
e-mail: przemyslaw.zalewski@warr.pl

Jarosław Nowacki
e-mail: jaroslaw.nowacki@warr.pl
tel. 609 201 208

 

Szczegóły oferty na stronie: Województwo Pomorskie - Rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie Pożyczki Inwestycyjnej II - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (dpin.pl)