III posiedzenie Komitetu – odbyło się 11 września 2023 roku w Gdańsku

Porządek obrad

Prezentacja nt. wyboru operacji o znaczeniu strategicznym – Zakup wieloczłonowych pojazdów kolejowych  o napędzie elektrycznym do obsługi wojewódzkich przewozów pasażerskich

Prezentacja nt. wyników oceny ex ante dla instrumentów finansowych w FEP 2021- 2027

Prezentacja nt. uwarunkowań wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach FEP 2021-2027

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.5. Wsparcie przedsiębiorstw FEP 2021-2027

Prezentacja nt. uwarunkowań wsparcia w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym FEP 2021-2027

Prezentacja nt. uwarunkowań wsparcia w obszarze mobilności miejskiej

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla działań w obszarze mobilności miejskiej FEP 2021-2027

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.7 Edukacja przedszkolna (projekty zintegrowane)

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Infrastruktura edukacji przedszkolnej (projekty zintegrowane)


 

II posiedzenie - odbyło się 19-20 czerwca 2023 roku w Gdańsku

Porządek obrad (pdf 205 KB)

Prezentacja nt. wyników badania potrzeb partnerów w zakresie szkoleń i ekspertyz (pdf 321 KB)

Prezentacja nt. zmiany Regulaminu Działania KM FEP (I zmiana Regulaminu - 19 czerwca 2023) (pdf  330 KB)

Prezentacja nt. projektu Strategii komunikacji FEP 2021-2027 (pdf 605 KB)

Prezentacja nt. Metodyki i Kryteriów wyboru projektów (instrumenty finansowe) (pdf 439 KB)

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury (pdf 1162 KB)

Prezentacja - Szczegółowy Opis Priorytetów EFS+ (pdf 255 KB)

Prezentacja nt. Regionalnej polityka edukacyjnej z wykorzystaniem FEP 2021-2027 (pdf 1142 KB)

Prezentacja nt. Metodyki wyboru projektów dla projektów zintegrowanych (pdf 418 KB)

Prezentacja nt. Kryteriów wyboru projektów dla Dz. 6.2. zintegrowanych z Dz. 5.8 (pdf 492 KB)

Prezentacja nt. zmiany Regulaminu Działania KM FEP (II zmiana Regulaminu - 20 czerwca 2023) (pdf 358 B)

 

 

I posiedzenie Komitetu – odbyło się 29 marca 2023 roku w Gdańsku

Porządek obrad (pdf 192 KB)

Prezentacja nt. Regulaminu Działania KM (pdf 410 KB)

Prezentacja nt. Programu FEP 2021-2027 (pdf 1 709 KB)

Prezentacja nt. Planu Ewaluacji Polityki Spójności na lata 2021-2027 (pdf 285 KB)

Prezentacja nt. Metodyki wyboru projektów w ramach FEP 2021-2027 (pdf 654 KB)