Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR) jest spółką powstałą z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, w którym posiada on 100% udziałów. Głównym zadaniem spółki jest wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw oraz projektów o charakterze infrastrukturalnym realizowanych w miastach poprzez ułatwienie dostępu do zwrotnego finansowania (w formie pożyczek i poręczeń) przy udziale pośredników finansowych. Spółka realizuje powyższe zadanie wykorzystując środki finansowe pochodzące z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013) do instrumentów inżynierii finansowej (powierzone jej w zarządzanie na mocy umowy z dnia 16 lutego 2016 r. zawartej z Województwem Pomorskim).

Wybór Pośredników Finansowych oraz oferta produktów finansowych

Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez PFR procedury wyboru pośredników finansowych dla następujących instrumentów finansowych:

 

Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące ogłoszonych przez PFR przetargów związanych z wyborem pośredników finansowych:

Produkt

Data podpisania umowy z pośrednikiem finansowym

Wybrany pośrednik finansowy

Mała Pożyczka

22.03.2018 r.

20.03.2018 r.

22.03.2018 r.

20.03.2018 r.

26.03.2018 r.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Pożyczka Turystyczna

20.03.2018 r.

22.03.2018 r.

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.


Pożyczka na zatrudnienie

29.06.2018 r.

29.06.2018 r.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Pożyczka eksportowa

31.12.2018 r.

Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Pożyczka Nieruchomość dla biznesu

31.12.2018 r.

Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A.

Towarzystwo Rozwoju Powiśla

Poręczenie z Reporęczeniem Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

07.03.2019 r.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

Pożyczka Ogólnorozwojowa

26.02.2020 r. 05.03.2020 r.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych 

 

Pożyczka Płynnościowa  22.04.2020 
(produkt będzie dostępny od 04.05.2020 r.)
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:

 http://www.pfr.pomorskie.eu/

Ponadto na stronie https://pfr.pomorskie.eu/przeciwdzialanie-covid-19/ znajdują się na bieżąco aktualizowane przez PFR informacje dot. wprowadzanych, w znajdujących się w bieżącej ofercie produktach finansowych, zmian umożliwiających utrzymanie płynności finansowej i ułatwiających spłatę zaciągniętych zobowiązań.