Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię publikację:

Dostępne 34 dokumentów ze wszystkich kategorii

Dbamy o zdrowie Pomorzan

pdf 4.37MB
20.03.2019

POMORSKIE AS A LEADER!

pdf 5.83MB
REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME OF THE POMORSKIE REGION FOR THE YEARS 2014-2020
07.03.2018

Raport z realizacji RPO WP 2014-2020

pdf 3.74MB
17.10.2017

Weryfikacja dokumentacji udzielanych zamówień

pdf 2.85MB
Broszura przypominająca Beneficjentom o obowiązku weryfikacji "ex-ante" dokumentacji udzielanych zamówień w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020
28.12.2016

Broszura WFOŚiGW- bezpłatne wsparcie w aplikowaniu o środki unijne

pdf 3.09MB
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jako partner Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 świadczy usługi doradcze związane z przygotowaniem projektów w zakresie Osi Priorytetowej 10 Energia oraz Osi Priorytetowej 11 Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
08.11.2016