Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są koordynowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu pt. „System Informacji o Funduszach Europejskich", którego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych finansowanych w ramach EFS, EFRR i FS.

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na którą składają się Główny Punkt Informacyjny w Gdańsku oraz Lokalne Punkty Informacyjne w: Chojnicach, Gdańsku, Malborku i Słupsku. Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich.

Punkty Informacyjne należące do sieci oferują:

  • diagnozę wstępną – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu, 

  • informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,

  • informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE,

  • indywidualne konsultacje u klienta – grupowe (pracownicy JST, instytucji publicznych, podopieczni organizacji pozarządowych, kilka firm itp.),

  • indywidualne konsultacje dla osób z niepełnosprawnościami, 

  • otwarte spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich (w tym webinaria i seminaria on-line),

  • dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich,

  • udostępniają nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.


Wszystkie usługi Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich są bezpłatne.
 
Pytania do Punktu Informacyjnego można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną  lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie.