Na podstawie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego postępowania w zakresie wyboru wykonawców w celu wdrożenia i zarządzania instrumentami finansowymi – Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa –wybrano trzech pośredników finansowych:

 • Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.,
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA oraz
 • Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Żuławski Bank Spółdzielczy.

Oferowane przez ww. pośredników finansowych produkty, Mikropożyczka (do 100 tys. zł) oraz Pożyczka Rozwojowa (od 100 do 300 tys. zł), adresowane są do mikro i małych przedsiębiorstw (zatrudniających nie więcej niż 50 osób) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego i przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw, realizowanych na terenie województwa pomorskiego, przyczyniających się do:

 • poprawy potencjału konkurencyjnego,
 • poprawy zdolności do rozszerzania działalności o nowe produkty i usługi,
 • zwiększenia produktywności.

Wyżej wskazane cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizacją środków produkcji,
 • adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalność,
 • wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Z Mikropożyczki oraz Pożyczki Rozwojowej możliwe jest finansowanie wydatków inwestycyjnycha także kapitału obrotowego bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego (maksymalnie do wysokości 50% kwoty udzielonej pożyczki). Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwy jest do wysokości 10% kwoty udzielonej pożyczki.

Wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany. Udział Mikropożyczki lub Pożyczki Rozwojowej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego stanowić może do 100% jego wartości.

Maksymalny okres spłaty Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej wynosi 60 miesięcy, w tym możliwe jest uzyskanie do sześciu miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa oprocentowane są na zasadach rynkowych, a w obszarach preferencji, tj. dla podmiotów działających na rynku nie dłużej niż dwa lata lub prowadzących działalność gospodarczą na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

 

W związku w wybuchem epidemii COVID-19 i w celu zaspokojenia bieżących potrzeb przedsiębiorców dotkniętych jej skutkami wprowadzono, dla podmiotów zamierzających skorzystać tej formy wsparcia, następujące zmiany parametrów produktu:
możliwość przeznaczenia do 100% kwoty pożyczki na utrzymanie prowadzonej dotychczas działalności;
możliwość uzyskania zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych na okres do 12 miesięcy;
możliwość preferencyjnego oprocentowania na poziomie 0%. 
Ponadto podmioty, które otrzymały już wspomniane pożyczki, mogą wnioskować o dodatkowe 6 miesięcy w zawieszeniu spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych lub o zmianę przeznaczenia części pożyczki na cele obrotowe. 

 

Pośrednicy finansowi nie pobierają opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Mikropożyczki oraz Pożyczki Rozwojowej.

Poniżej dane kontaktowe pośredników finansowych posiadających w swojej ofercie ww. produkty finansowe:

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (w ofercie dostępna tylko Mikropożyczka)

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk,
tel.: 58 302 20 05, e-mail: biuro@pfp.gda.plwww.pfp.gda.pl

Oddział Bytów: ul. Podzamcze 34, pok. 114, 77-100 Bytów (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości),
tel.: 609 818 301, e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl

Oddział Kartuzy: ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy (Kartuskie Centrum Kultury),
tel.: 609 813 182, e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl

Oddział Słupsk: ul. Portowa 13B, lok. 140B, 76-200 Słupsk (Słupski Inkubator Technologiczny),
tel.: 601 512 131, e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl

Oddział Tczew: ul. Obrońców Westerplatte 3, pok. 12, 83-110 Tczew (Dom Przedsiębiorcy),
tel.: 58 562 34 68, 607 927 167, e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl

Oddział Wejherowo: ul. 3 Maja 3 lok. 2, 84-200 Wejherowo,
tel.: 58 572 20 05, 607 377 767, e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl

Szczegóły oferty: https://www.pfp.gda.pl/strona-90-mikropozyczka.html

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA

Adres siedziby: ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa,
tel.: 22 636 07 40, e-mail: tise@tise.pl, www.tise.pl

Biuro TISE w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 9/6, 80-252 Gdańsk,
tel.: 600 966 208,  661 075 972, e-mail: pozyczki.pomorze@tise.pl

Punkt Informacyjny w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk

Szczegóły oferty: https://tise.pl/offers/pomorze-mikropozyczka-i-pozyczka-rozwojowa/

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Żuławski Bank Spółdzielczy

Żuławski Bank Spółdzielczy, ul. Sikorskiego 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański,
tel.: 55 246 91 30, e-mail: sekretariat@zulawskibs.pl

Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 4, 82-440 Dzierzgoń,
tel.: 55 270 25 60, e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

Filia w Dzierzgoniu: ul. 1 Maja 1/29-30, 82-440 Dzierzgoń,
tel.: 55 276 28 93, e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

Filia w Elblągu: ul. Podgórna 12; 82-300 Elbląg,
tel.: 55 237 00 05, e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

Filia w Gdańsku: ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk, pok. nr 3.03,
tel.: 518 765 277, e-mail: sekretariat@bsdzierzgon.pl

Szczegóły oferty: https://www.zulawskibs.pl/pozyczka-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow/

https://www.bsdzierzgon.pl/287,pozyczka-na-rozwoj-firmy-z-niskim-oprocentowaniem?tresc=415